پروپوزال بررسی رابطه بین سطح تحصیلات والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی

سپتامبر 6, 2015

باید دانست که عوامل متعددی بر نگرش کودک ازخود و اعضای خانواده ی خود موثر است، از آن جمله می توان به عوامل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حاکم بر خانواده اشاره کرد که ارتباط مستقیم با سطح سواد و تحصیلات خانواده دارد. شخص باسواد امکان سلامت اقتصادی و تصمیم گیری بیشتری دارد و چنین انسانی نسبت به خود و فکر و فرهنگ جامعه بصیرت بیشتری دارد.

فهرست مطالب

مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت موضوع
اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق
هدف کلی تحقیق
اهداف جزئی تحقیق
سوالات تحقیق
اهداف جزئی تحقیق
تعریف متغیرهای تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
حجم نمونه
نوع تحقیق
انواع متغیرهای طرح تحقیق
ابزار سنجش
منابع فارسی

تعداد صفحات: ۱۵
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات پیشرفت تحصیلی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات پیشرفت تحصیلی

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند