پروپوزال رابطه بین باورهای غیر منطقی و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی دوره راهنمایی

سپتامبر 6, 2015

در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان عوامل متعددی موثرند که می توان آن ها را به دو دسته درون (فردی) و بیرونی (محیطی) تقسیم کرد. عوامل درونی شامل متغیرهای چون هوش، انگیزش، آمادگیهای ذهنی، عاطفی می شود. عوامل بیرونی به عواملی مثل روش تدریس، وضعیت خانوادگی و اجتماعی اشاره دارد که این دو دسته با هم در تعاملند و تفکیک آنها عملاً میسر نیست. از بین عوامل مهم فردی که با پیشرفت تحصیلی ارتباط مستقیم دارد سلامت روانی و تعادل عاطفی است. مشکلات عاطفی می تواند بر پیشرفت تحصیلی تأثیر منفی گذاشته و موجب شکست گردد. شایعترین مشکلات عاطفی که دانش آموزان با آن مواجهند اضطراب است.

فهرست مطالب

بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
سوابق مربوط
تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور
تحقیقات صورت گرفته در خارج کشور
فرضیه ها
اهداف تحقیق
اهداف علمی
اهداف کاربردی
روش کار
نوع روش تحقیق
جا معه آماری
گروه نمونه
روش گردآوری اطلاعات
ابزار جمع آوری اطلاعات
روش تجزیه وتحلیل اطلاعات
فهرست منابع
منابع فارسی
منابع لاتین

تعداد صفحات: ۱۸
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات پیشرفت تحصیلی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات پیشرفت تحصیلی

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند