پروژه رابطه تحصیلات والدین با پیشرفت تحصیلی کودکان دانش آموزان پایه اول و چهارم ابتدایی

آگوست 22, 2016

تحقیقی که در پیش رو دارید درباره تاثیر جنبه فرهنگی و اجتماعی والدین و بطور مخصوص والدین آنان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام گرفته است.داده های این تحقیق عبارتست از پاسخ دانش آموزان کلاسهای پایه اول و سوم ابتدایی به آزمون بندر- گشتالت.
جامعه آماری کلیه دانش آموزان کلاس پایه اول و سوم می باشد.که از تعداد ۵۷ نفر آنان ۵۰ نفر بر طبق جدول  H.S bullaبه عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون t استودنت استفاده شد و نتایج بدست آمده فرض تحقیق را تایید کردند .و نتایج بدست آمده به شرح زیر است:
۱-بین سطح تحصیلات والدین و نمره آزمون پیشرفت بندر-گشتالت رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد
۲-بین تحصیلات پایین والدین با اختلالات یادگیری و افت تحصیل رابطه مستقیم دارد.
۳-نمره ازمون بندر برای دانش آموزان پایه چهارم بهتر از دانش آموزان پایه اول می باشد.
۴-رشد ادراکی برای دانش آموزان پایه چهارم بهتر از دانش آموزان پایه اول می باشد.
۵ – تحصیلات والدین بر میزان توانایی هوشی روانی-حرکتی تاثیر مستقیم و مثبت دارد.
۶-دانش آموزانی که والدین آنها از سطح سواد بالایی برخوردارند دارای پیشرفت تحصیلی بالایی هستند.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهداف تحقیق
اهداف کلی
اهداف جزیی
بیان فرضیه
متغیر های تحقیق
تعاریف
تعاریف عملیاتی متغیرها
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق
خانواده
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
جامعه
نمونه
روش جمع آوری اطلاعات
ابزار اندازه گیری
نحوه اجرای آزمون
روش نمره گذاری برای سنجش رشدی
روش تفسیر آزمون
طرح تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه تحلیل توصیفی
پایه اول ابتدایی
پایه چهارم ابتدایی
تجزیه و تحلیل مقایسه ای
تجزیه و تحلیل علی
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بیان مساله و روش اجرا و یافته ها
محدودیت ها
پیشنهاد ها و کاربردها
پیشنهادهای مبتنی بر یافته های تحقیق
پیشنهادهای تحقیقاتی
ضمایم و منابع
فهرست منابع
ضمایم

سطح پروژه: کارشناسی
تعداد صفحات: ۹۴
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات پیشرفت تحصیلی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات پیشرفت تحصیلی

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند