پیشینه و ادبیات مسئولیت اجتماعی

ژوئن 9, 2016

در سال های اخیر با توجه به تغییرات زیاد موجود هم در سطح جهانی و سازمانی ،اصطلاح مسئولیت اجتماعی به یک موضوع اغلب مورد بحث در میان مصرف کنندگان و شرکت کنندگان تبدیل شده است(استایکلسکو،۲۰۱۴ ؛بدواوی و شاوکی،۲۰۱۳).مسئولیت اجتماعی، مجموعه‌ وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند انجام دهد (گریفین و بارنی W.Griffin & JAYB.Barney) به نقل از یونگ گیانگ، ۲۰۰۹).، همچنین درک فرنچ و هینر ساورد در کتاب فرهنگ مدیریت درخصوص مسئولیت اجتماعی و محیطی که شرکت‌ها و سازمان‌ها درآن کار می‌کنند بیان می‌دارند که میزان این وظیفه عموماً مشتمل بر وظایفی چون: آلوده نکردن، تبعیض قائل نشدن در استخدام، نپرداختن به فعالیت‌های غیراخلاقی و مطلع کردن مصرف‌کننده از کیفیت محصولات، همچنین وظیفه‌ای مبتنی بر مشارکت مثبت در زندگی افراد جامعه می‌ باشد.

فهرست مطالب

تعریف مسئولیت اجتماعی
دیدگاه‌های مسئولیت اجتماعی
مدل‌های مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها
مدل پنج بعدی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها
مدل مسئولیت اجتماعی کارول
مسئولیت اجتماعی شرکت ها
ابعاد و مولفه های تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی
بعد اقتصادی
بعد اجتماعی
بعد زیست محیطی
تعهد اجتماعی تا پاسخگویی اجتماعی
دیدگاه های مختلف مسئولیتهای جامعه
مدیریت مبتنی بر کسب حداکثر سود
مدیریت مبتنی بر اعتماد
مدیریت کیفیت زندگی
مبانی فلسفی دیدگاه های مسئولیت اجتماعی
پیشینه تجربی
تحقیقات داخلی
تحقیقات خارجی
منابع
منابع فارسی
منابع انگلیسی

تعداد صفحه: ۲۱
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند