پیشینه و ادبیات جو سازمانی

اکتبر 2, 2016

تعاریف نظریه پردازان مدیریت از جو سازمانی:
– داکرت ۲۰۰۴ آشکار شدن شیوه ها و الگوهای زیربنایی که در پیش فرضها، مصادیق و اعتقادات نهفته است و فرهنگ را می سازد.
– فلمینگ ۲۰۰۲ جو سازمانی نمایی از ویژگیهای ظاهری فرهنگ است که از ادراکات و نگرشهای کارکنان ناشی می شود.
– پاول و باترفیلد ۱۹۷۸ جو سازمانی بیانگر ویژگیهای سازمانی است که افراد آن را به صورت کل نگر درک می کنند.
– برین ۱۹۷۴ جو سازمانی را به منزله شخصیت سازمان معرفی کرده اند. جو سازمان شیوه برخورد اعضا با سازمان است.
– بولدن ۱۹۹۲ جو سازمانی محیطی است که افراد در آن کار می‌کنند و منعکس کننده نگرش کارکنان و سبک مدیریت سازمان است.
مکلری و هنسلی جو سازمانی را جنبه کیفی روابط بین افراد در یک سازمان تعریف می کنند که بستگی به درک فرد از کار و مقام او و دیگر اعضا در سازمان دارد. این ادراکات عمدتاً به وسیله مشارکت افراد در سازمان تعیین می شود و مجموعه رفتار آنها روابط کاری افراد را به وجود می آورد. هالپین برای توضیح این مفهوم از یک تشبیه استفاده می کند. او می گوید: نسبت شخصیت به فرد مثل نسبت جو سازمانی به سازمان است. به عبارت دیگر جو سازمانی شخصیت مدرسه است (شیرازی، ۱۳۷۳، ص ۱۵۶).

فهرست مطالب

تعاریف جو سازمانی
مفهوم جو سازمانی
مولفه های جو سازمانی
تشابه و تفاوت جو سازمانی و فرهنگ سازمانی
دیدگاههای گوناگون در مورد شکل گیری جو سازمانی
رویکردساختاری
رویکرد ادراکی
رویکرد تعاملی
رویکرد فرهنگی
نظریه های جو سازمانی
جو سازمانی تاجی یوری
مدل جو سازمانی (هاجتس)
جو سازمان استرن
جو سازمانی هریسون
مدل جو سازمانی هالپین و کرافت
جو سازمانی هوی و سیبو OCDQ-ML (هوی و سیبو، ۱۹۹۸)
ابعاد جو سازمانی
انواع حیطه بندی جو مدرسه
ویژگیهای خاص جو سازمانی
عوامل موثر بر جو سازمانی
شکل گیری جو سازمانی
ابزارهای سنجش جو سازمانی
مطالعات هالپین و کرافت
پرسشنامه توضیح جو سازمانی، اصلاح شده برای مدارس متوسطه (OCDQ-RS)
پرسشنامه توصیف جو سازمانی هوی و سیبو OCDQ-ML
ارزش یابی جامع محیط های مدرسه (CASE)
ارزیابی جو سازمانی با استفاده از مدل شش وجهی ویزبورد
فهرست سلامت سازمانی (OHI)
مکانیسم جو سازمانی
درک
راهبردهای تغییر و بهبود جو سازمانی مدارس
چهار رهنمود برای به وجود آوردن جوی که به روحیه بالا منجر می شود
بررسی ارتباط بین جو سازمانی با شاخصهای انگیزش، روابط انسانی و …
شاخصهای جو سالم سازمانی
تحقیقات انجام شده
تحقیقات انجام شده در مورد جو سازمانی و خلاقیت
پیشینه تحقیقات خارجی
پیشینه تحقیقات داخلی
تحقیقات انجام شده مرتبط با رابطه جو سازمانی با مدیریت و رهبری، و رفتار معلمان
منابع
منابع داخلی
منابع لاتین

تعداد صفحات: ۶۷
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند