پیشینه و ادبیات منزلت اجتماعی

اکتبر 2, 2016

نظریه پردازانی همچون دورکیم (۱۹۵۲)، پارسونز (۱۹۵۲)، گیدنز (۱۹۸۹) در پی تدقیق ماهیت منزلت اجتماعی  و شناسایی و معرفی عوامل مؤثر بر آن برآمده اند. این  اندیشمندان جامعه شناس، اغلب منزلت اجتماعی را مترادف «پایگاه اجتماعی» تلقی می کنند که فرد در گروه یا استناد پاراگراف مرتبه و موقعیت اجتماعی یک گروه، کسب می کند و بر اساس آن از برخی مزایا و ویژگی ها، برخوردار می گردد. لیکن مولفان و محققان متاخر، منزلت اجتماعی را نوعی شأن، اعتبار، عزت و احترامی می دانند که جامعه برای افراد یک گروه، نهاد و یا براى شغل قائل هستند.

فهرست مطالب

تعریف لغوی منزلت
تعریف مفهومی منزلت اجتماعی
تحقیقات داخل کشور
تحقیقات خارجی
فهرست منابع و ماخذ
کتابنامه
مجلات و پایان نامه ها

تعداد صفحات: ۱۷
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند