پیشینه و ادبیات هوشمندسازی مدارس

سپتامبر 2, 2016

در سال ۱۹۸۴، دیوید پرکینز و همکارانش در دانشگاه هاروارد، طرح مدارس هوشمند را به عنوان تجربه ای نوین در برنامه های آموزش و پرورش، با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه نمودند. این طرح به تدریج در چند مدرسه اجرا گشت و بعدها تا حدودی توسعه یافت(هوشمند سازی،۱۳۹۰،ص۱۲)، به طوری که امروزه برخی از کشورهای توسعه یافته در امر فناوری اطلاعات، همچون مالزی، از این مدارس جهت تربیت نیروی انسانی در برنامه های توسعه خود استفاده می کنند. در تعریف این نوع مدارس گفته شده است که مدرسه هوشمند یک مدرسه و محیط آموزشی فیزیکی است که کنترل و مدیریت آن مبتنی بر فناوری رایانه و شبکه می باشد و محتوای اکثر دروس الکترونیکی و سیستم ارزشیابی و نظارت آن نیز هوشمند است ودر فرایند آموزش به تفاوت استعداد وتوانایی دانش آموز توجه می شود.

فهرست مطالب

پیشینه ی نظری
منظور از مدارس هوشمند چیست ؟
تعریف مدرسه هوشمند
تفاوت های مدرسه هوشمند و مدرسه سنتی
تفاوت های مدرسه هوشمند و مدرسه مجازی
تعریف آموزش و پرورش ایران از مدرسه هوشمند
پیش‌نیازها جهت اجرای مدارس هوشمند
مهمترین اهداف مدارس هوشمند
مدل مفهومی مدرسه هوشمند
مطالعه تطبیقی توسعه مدارس هوشمند
عوامل درونی ، بیرونی و محیطی تاثیر گذار بر توسعه مدارس هوشمند
مراحل هوشمند سازی یک مدرسه
موانع موجود در راه به کارگیری موثر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در نظامهای آموزشی و توسعه مدارس هوشمند
بحث و نتیجه گیری
پیشینه ی عملی
فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع اینترنتی

تعداد صفحات: ۲۸
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند