پروپوزال نقش مهارت های روانی و هوش هیجانی در پیش بینی راهبردهای مدیریت تعارض دبیران تربیت بدنی
رشته تربیت بدنی , پروپوزال / سپتامبر 8, 2015

تعارض در بسیاری از سازمان ها به صورت یک مساله جدی وجود دارد و می تواند سازنده و یا مخرب باشد. تعارض می تواند بر عملکرد سازمان ها اثرات ناگوار گذاشته، شرایطی را بوجود آورد که سازمان بسیاری از منابع خود را از دست بدهد تا آنجا که حتی می تواند موجب انحلال سازمان گردد و از طرف دیگر می تواند نتایج سودمندی در پی داشته، موجب خلاقیت، نوآوری و بهره وری نیروی انسانی گردد. فهرست مطالب اطلاعات مربوط به دانشجو اطلاعات مربوط به استاد راهنما اطلاعات مربوط به پایان نامه بیان مسأله اساسی تحقیق اهمیت و ضرورت انجام تحقیق مرور ادبیات و سوابق مربوطه تحقیقات انجام شده در داخل کشور تحقیقات انجام شده در خارج از کشور جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی) هدف کلی اهداف اختصاصی فرضیه تحقیق تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی مدیریت تعارض تعریف مفهومی تعریف عملیاتی مهارت های رانی تعریف مفهومی تعریف عملیاتی هوش هیجانی تعریف مفهومی تعریف عملیاتی روش شناسی تحقیق متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها پرسشنامه راهبردهای مدیریت تعارض رابینز پرسشنامه مهارت های روانی اتاوا – ۳…

پروپوزال بررسی عوامل بازدارنده معلمان (زن) از مشارکت در فعالیتهای ورزشی و تفریحی
رشته تربیت بدنی , پروپوزال / سپتامبر 8, 2015

فعالیت بدنی نمی تواند کیفیت زندگی را در تمام سنین برای همگان بهبود بخشد. مشخص شده است که شیوع بیماریها در افرادی که از نظر بدنی فعال هستند کمتر است. فعالیت بدنی می تواند کمک شایانی به درمان برخی اختلالات فکری مثل افسردگی نماید و خوداتکایی و اطمینان به خود را که معیارهای اساسی در سلامت روح است افزایش دهد. در کشور ما، زنان فرهنگی به دلیل وجود عوامل بازدارنده مختلف در استفاده آنها از امکانات ورزشی با مشکل جدی عدم تحرک مواجهند. در بسیاری از کشورهای جهان، برنامه ریزی دولتها در جهت بهینه سازی و برنامه ریزی اوقات فراغت بانوان در جهت ایجاد تحرک و فعالیت ورزشی آنها صورت می گیرد. عوامل بازدارنده، محدودیت ها یا موانعی هستند که احتمالاً موجب کاهش میزان مشارکت و یا اصولاً عدم مشارکت افراد در فعالیتهای مشخص می گردند. محققین زیادی در مورد ورزش تفریحی اوقات فراغت، انگیزه ها، ارجحیت ها و رضایتمندی تحقیق کرده اند. تلاش همه آنها برای نیل به یک هدف بوده است و آن هدف «بهبود کیفیت زندگی فرد» می باشد. فهرست مطالب فرم طرح تحقیق پایان نامه اطلاعات مربوط به دانشجو اطلاعات مربوط به اساتید اطلاعات مربوط به پایان نامه تعریف مسأله و بیان اصلی تحقیق سابقه و…