پروژه صلاحیت هیات وزیران در خرید و فروش اموال دولتی (منقول و غیر منقول) و تفویض اختیار آن به یک یا چند وزیر
رشته حقوق , پروژه / سپتامبر 8, 2015

صلاحیت مجموع اختیاراتی است که به موجب قانون برای انجام اعمال معینی ، به مأمور دولت داده شده است . صلاحیت در حقوق عمومی شبیه اهلیت در حقوق خصوصی است ؛ زیرا در هر دو صحبت از این است که آیا شخص ، اختیار انجام یک یا چند عمل حقوقی را دارد یا نه . با وجود این هدف آنها یکی نیست ؛ زیرا در حقوق خصوصی منظور از اهلیت نداشتن یعنی نشناختن حق اسیفا برای یک شخص ، تأمین منافع همان شخص است (که ممکن است صغیر یا محجور باشد) ، در حالی که صلاحیت نداشتن یعنی نشناختن یا محدود ساختن صلاحیت مأموران دولتی به منظور حفظ منافع عمومی در مقابل تجاوزات و تعدیات آنهاست. فهرست مطالب صلاحیت هیأت وزیران مسئولیت وزیران وظایف و اختیارات وزیران مسئولیت فردی و جمعی هیأت وزیران اموال دولتی فروش بناها و اموال دولتی آئین نامه معاملات سازمان های دولتی مقررات انجام معاملات خاص مقررات و ارکان فروش ضوابط و ویژگیهای سیستم اموال و دارایی های ثابت عملیات مربوط به ثبت اموال عملیات مربوط به تغییرات و جابجایی اموال عملیات مربوط به محاسبه استهلاک عملیات مربوط به اموال مفقود شده و حادثه دیده عملیات مربوط به بازدید عینی اموال چگونگی تشکیل هیأت وزیران اختیارات…

پروژه بررسی میزان آگاهی ورزشکاران از دوپینگ و عواقب حقوقی آن در ورزش

دوپینگ در عصر جدید بویژه در سالهای اخیر همگام با پیشرفت دانش پزشکی و داروسازی در کنار استفاده صحیحی از کشفیات روزافزون این علوم، متاسفانه عده ای با افراد سودجویانه استفاده نابجا از داروها را در جامعه اشاعه میدهند. یکی از عرصه های این سودجویی کاربرد غیر از داروها در ورزش و ترویج آن بوده است که اهداف اقتصادی،اجتماعی و حتی سیاسی در ورای این موارد استفاده نابجا وجود دارد.موارد فراوان خلع مدال،عوارض زیانبار گسترده جسمی و روحی گزارش شده از ورزشکاران و بالاخره موارد مرگ و میر قابل توجه ناشی از ارتکاب دوپینگ،حاکی از گسترش تکان دهنده این ضد ارزش در صحنه ورزش میباشد(نجومی ، ۱۳۸۲). تحقیق حاضر بدنبال بررسی میزان آگاهی ورزشکاران از مواد نیروزا و عواقب زیانبار آن و مسائل حقوقی مرتکبین دوپینگ می باشد. از اینرو در این تحقیق در مورد مسائل مربوط به دوپینگ ، مواد نیروزا ، آثار آن بر بدن ورزشکاران و تحقیقات انجام شده در این زمینه و مقایسه آن با نتایج تحقیق حاضر می باشد. فهرست مطالب مقدمه مبانی نظری تحقیق تاریخچه دوپینگ تعریف دوپینگ لیست مواد ممنوعه و دوپینگی رخدادهای مهم در تاریخ دوپینگ کاربرد غیر مجاز داروها در جوانان دوپینگ خونی دلایل منع دوپینگ دلایل فیزیکی دلایل اخلاقی دلایل…