پروپوزال بررسی علل ضعف دانش آموزان در درس ریاضی دوره راهنمایی

امروزه آموزش و پرورش بعنوان یکی از نهادهای رسمی و متولی امر تعلیم و تربیت در جوامع جهانی عملکردهای متعدد و متنوعی را از طریق برنامه های درسی محقق می سازد. از جمله این مسئولیت ها ایجاد بستر مناسب جهت رشد دانش و فناوری در عرصه های مختلف از جمله ریاضی است. دست یازیدن به این مهم، مستلزم کیفیت بخشیدن به آموزش از طریق درونی نمودن آموخته ها در فراگیران است. موضوعی که تنها از طریق تحقیق و پژوهش می توان بسترهای لازم برای آن را فراهم نمود. ریاضیات باعث توسعه تفکر منطقی می شود و از جاذبه زیبایی شناسانه نیز برخوردار است. فهرست مطالب مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق پیشینه تحقیق اهداف تحقیق هدف کلی اهداف اختصاصی فرضیه های تحقیق تعاریف واژه ها تعریف مفهومی موانع فردی موانع خانوادگی موانع آموزشگاهی تعریف عملیاتی روش تحقیق جامعه آماری نمونه آماری روش جمع آوری اطلاعات ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه مصاحبه روش تجزیه و تحلیل اطلاعات منابع و مآخذ تعداد صفحات: ۲۱ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پروپوزال بررسی رابطه سبک های تفکر و خودتنظیمی در بین دانش آموزان دختر

افراد همیشه در ارتباط با امور روزانه ی خود فکر می کنند، ولی همواره مسایل و مشکلات خود را نمی‌ توانند حل نمایند. آنچه‌ مهم ‌است کیفیت تفکر و همین‌ طور ارتباط بین تفکر و عمل می باشد‌. تفکر تلاش سنجیده‌ ای ‌است که ‌درجهت شکل دادن، بیان و تکوین مداوم جملات نامفهوم ذهنی صورت می گیرد. فهرست مطالب مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق مبانی نظری و عملی پژوهش مبانی نظری تعاریف اهمیت تفکر در بین دانش آموزان ویژگی های ذهنی متفکر مقایسه آموزش به روش سنتی با آموزش تفکر عوامل بستر ساز تفکر سازه سبک تعریف سبک های تفکر نظریه های سبک های تفکر اصول سبک های تفکر عوامل موثر در تحول و شکل گیری سبک های تفکر انواع سبک تفکر کارکردهای سبک تفکر اشکال سبک ها مفهوم خودتنظیمی نحوه سازماندهی کلاس درس به منظور تشویق تفکر مبانی عملی پژوهش فرضیه های پژوهش پرسشهای پژوهش تعاریف مفهومی و عملیاتی روش پژوهش جامعه آماری نمونه آماری ابزارهای اندازه گیری پژوهش پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر شیوه جمع آوری داده شیوه تجزیه و تحلیل داده ها منابع تعداد صفحات: ۲۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پروپوزال بررسی رابطه هوش هیجانی معلمان با مهارت های زندگی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ی متوسطه

در سال‌ های اخیر هوش هیجانی به عنوان عاملی که بالقوه در درک و پیش‌ بینی عملکرد فرد، مفید است مورد توجه زیادی قرار گرفته است. اگرچه چندین دهه است که روانشناسان جنبه‌ های مختلف هوش هیجانی در سازمان‌ ها را بدون استفاده از این اصطلاح مورد بررسی قرار داده‌ اند. مفهوم هوش هیجانی آن طور که در حال حاضر به کار می‌ رود، نسبتاً جدید است. هنوز موارد زیادی نظیر روش اندازه ‌گیری و تأثیر آن بر عملکرد فردی و اثربخشی سازمانی در حوزه هوش هیجانی وجود دارد که مبهم است. تا آنجا که در برخی موارد وجود ابهام منجر به تضاد بین محققان و متخصصان شده است. اصطلاح هوش هیجانی، اولین بار به وسیله جان. د. مایر و پیتر سالوی در مجموعه مقالات دانشگاهی مطرح شد که در آن زمان، این نوشته‌ ها چندان مورد توجه قرار نگرفت. در سال ۱۹۹۵، واژه هوش هیجانی با پر تیراژترین کتاب هوش هیجانی دانیل گُلمن ، پارادایم‌ فکری حاکم شد و توانست بیشتر از بهره‌ هوشی اهمیت پیدا کند. اخیراً جدیدترین کتاب گلمن تحت عنوان «کار کردن با هوش هیجانی» (۱۹۹۸)، توجه متخصصین منابع انسانی را به خود جلب کرده است. فهرست مطالب مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق مبانی…

پروپوزال بررسی رابطه ویژگی درونگرایی برونگرایی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه

تحقیقی که پیش روی ماست، همانطور که از نامش پیداست در جستجوی شناخت و بررسی تفاوتهای فردی، یا به عبارت بهتر شخصیت افراد در چگونگی عملکرد تحصیلی دانش آموزان خواهد بود. در روانشناسی جدید، شخصیت را به صورت زیر تعریف می کنند: «سازمان پویای جنبه های شناختی (یعنی تواناییهای ذهنی)، عاطفی، غیرشناختی (یعنی غیر ارادی)، فیزیولوژیک و شکل ظاهری هر فرد». این تعریف نشان می دهد که در تکوین شخصیت دو عامل کلی نقش دارند: زیستی و اجتماعی. عوامل زیستی معمولاً به ارث می رسند و از همان ابتدا در فرر وجود دارند. عوامل اجتماعی محصول محیط اجتماعی هستند، محیطی که فرد اولین سالهای زندگی خود را در آن گذرانده است: خانواده، مدرسه، اشخاصی که با او ارتباط داشه اند، موفقیتها و شکستهای اولین دوران کودکی او. (روانشناسی عمومی، حمزه گنجی) فهرست مطالب مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت پژوهش اهداف پژوهش هدف کلی اهداف جزئی فرضیه های پژوهش تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها تعریف اصطلاحات تعاریف نظری تیپ شخصیت برون گرا درون گرا پیشرفت تحصیلی تعریف پیشرفت رشته تحصیلی ادبیات نظری و عملی تحقیق شخصیت چیست؟ نظریه های شخصیت سنخهای شخصیتی در نظریه یونگ ویژگیهای دو سنخ شخصیتی در نظریه یونگ نظریه آیزنگ درباره شخصیت تحقیقات انجام یافته در…

پروپوزال بررسی رابطه مهارتهای اجتماعی و سرسختی با هوش هیجانی

سالها پیش، هوش صرفاً به فرایند ذهنی فرضی یا مجموعه رفتارهای هوش مندانه اطلاق می شد و نظریه های هوش عملاً نظریه های مربوط به رفتار هوشمندانه تلقی می گردید (سیف، ۱۳۹۲). اما، در سالهای اخیر مفهوم هوش تنها به عنوان یک توان شناختی در نظر گرفته نمی شود بلکه به حوزه هایی دیگر مثل هوش هیجانی، هوش طبیعی، هوش وجودی و هوش معنوی گسترش یافته است (رجایی، ۱۳۸۹). در این میان، هوش هیجانی، شامل ظرفیت فرد برای قبول واقعیات، گشودگی به تجربه، توانایی حل مشکلات هیجانی، توانایی مقابله با استرس و تکانه هاست (گلمن، ۱۹۹۵). در این برهه ی کوتاه از زمان، نظریه های مختلفی در مورد هوش هیجانی ارایه شده است. فهرست مطالب بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق مبانی نظری تحقیق هوش و مفهوم آن تاریخچه و تعریف هوش هیجانی تعاریف هوش هیجانی نگاه اجمالی به تاریخچه هوش هیجانی تحقیقات در باب هیجان تحقیقات در باب هوش اجتماعی تشریح مدل هوش هیجانی در این تحقیق خودآگاهی آگاهی های اجتماعی خودمدیریتی مهارت های اجتماعی یا مدیریت روابط اهداف پژوهش اهداف جزیی سوالات پژوهشی متغیرها تعاریف مفهومی و عملیاتی مهارتهای اجتماعی سرسختی روانشناختی هوش هیجانی تعریف عملیاتی متغیرها مهارتهای اجتماعی سرسختی روانشناختی نوع پژوهش جامعه نمونه و روش نمونه…

پروپوزال بررسی رابطه کودکان استثنایی دارای لکنت زبان در برقراری ارتباط با دیگران

یکی از ضروری ترین نیازهای زندگی روزمره انسان، «ارتباط» داشتن با دیگران و انتقال خواسته ها، علایق، مشکلات و درونگریهای خود به آنهاست. گفتار اصلی ترین وسیله ارتباطی انسان است. از آنجا که لکنت زبان یکی از اختلالات رایج در بین کودکان استثنایی بوده و زبان یکی از رایجترین و مهمترین وسیه ی ارتباطی محسوب می شود لذا وجود اختلال در زبان مشکل اساسی در برقراری ارتباط با دیگران را موجب میشود و نیز شناخت علل این اختلال در درمان آن حایز اهمیت میباشد. فهرست مطالب مقدمه بیان مسأله ضرورت و اهمیت تحقیق پیشینه اهداف تحقیق هدف کلی اهداف جزئی فرضیه های تحقیق تعاریف مفاهیم الف) تعاریف نظری ب) تعاریف عملیاتی روش تحقیق جامعه آماری تحقیق نمونه آماری تحقیق روشهای آماری ابزار اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات منابع تعداد صفحات: ۱۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پروپوزال بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی ۱۲-۷ ساله

یکی از طبیعی ترین گروههایی که می تواند نیازهای انسان را ارضاء کند خانواده است. وظیفه خانواده مراقبت از فرزندان و تربیت آن ها، برقراری اطلاعات سالم اعضاء با هم و کمک به استقلال کودکان است، حتی اگر کودک کم توان ذهنی، نابینا، یا ناشنوا باشد. کم توان ذهنی یک وضعیت و حالت خاص ذهنی است که در اثر شرایط مختلف قبل از تولید و یا پس از تولد کودک پدید می آید. فهرست مطالب مقدمه بیان مسئله فرضیه های تحقیق اهداف پژوهش هدف کلی اهداف جزئی تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها عزت نفس تعریف عملیاتی عزت نفس سلامت روان تعریف عملیاتی سلامت روانی بهزیستی روانشناختی تعریف عملیاتی بهزیستی روانشناختی کم توان ذهنی کودکان استثنایی ادبیات و پیشینه تحقیق مبانی نظری و یافته های پژوهشی عزت نفس در قرآن مجید عزت نفس کلی عزت نفس اجتماعی عزت نفس تحصیلی نظریه جیمز نظریه مید نظریه کولی نظریه سالیوان نظریه روزنبرگ پژوهش های انجام گرفته در ارتباط با موضوع فرآیند پژوهش روش پژوهش جامعه پژوهش نمونه و روش نمونه گیری ابزار پژوهش شیوه های تجزیه و تحلیل داده ها تعداد صفحات: ۳۰ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پروپوزال بررسی رابطه بین سطح تحصیلات والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی

باید دانست که عوامل متعددی بر نگرش کودک ازخود و اعضای خانواده ی خود موثر است، از آن جمله می توان به عوامل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حاکم بر خانواده اشاره کرد که ارتباط مستقیم با سطح سواد و تحصیلات خانواده دارد. شخص باسواد امکان سلامت اقتصادی و تصمیم گیری بیشتری دارد و چنین انسانی نسبت به خود و فکر و فرهنگ جامعه بصیرت بیشتری دارد. فهرست مطالب مقدمه بیان مسئله ضرورت و اهمیت موضوع اهداف تحقیق هدف اصلی تحقیق هدف کلی تحقیق اهداف جزئی تحقیق سوالات تحقیق اهداف جزئی تحقیق تعریف متغیرهای تحقیق روش تحقیق جامعه آماری حجم نمونه نوع تحقیق انواع متغیرهای طرح تحقیق ابزار سنجش منابع فارسی تعداد صفحات: ۱۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود. همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات پیشرفت تحصیلی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید. پیشینه و ادبیات پیشرفت تحصیلی

پروپوزال بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران و انگیزه شغلی معلمان

فیلسوفان و اندیشمندان از دیرباز مغز را جایگاه عقل و تفکر، و قلب را جایگاه احساسات و هیجانات می دانستند. امروزه در سایه پیشرفت های فیزیولوژی، می دانیم که جایگاه تمامی آنها در مغز است. دستگاه کناری و قطعه های پیشانی مغز، رفتارهای هیجانی را کنترل می کنند. هیجان ها نقش مهمی در زندگی ما دارند. آنها به رویاها، خاطره ها و ادراک های ما جان می بخشند و وقتی که دچار اختلال شوند، سهم عمده ای در اختلال های روانی بر عهده دارند. هوش هیجانی یا EQ شامل شناخت و کنترل هیجان های خود، همدلی کردن با دیگران و حفظ روابط رضایت بخش است. به عبارت دیگر، شخصی که هوش هیجانی بالایی دارد، سه مولفه شناختی، فیزیولوژیکی و رفتاری هیجان ها را به طور موفقیت آمیزی با یکدیگر تلفیق می کند. فهرست مطالب مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف پژوهش اهداف جزئی فرضیات تحقیق تعاریف مفهومی و عملیاتی هوش هوش هیجانی هوش عاطفی رهبری تحول آفرین تعریف هوش هیجانی الگوی بار-اون هوش هیجانی و مدیریت ابعاد هوش هیجانی در مدیریت هوش هیجانی و مدیریت گروه روشهای صحیح اجرای برنامه آموزش هوش هیجانی پیشینه پژوهش طرح پژوهش جامعه آماری نمونه آماری ابزار‌های گردآوری اطلاعات (پرسشنامه) آزمون هوش هیجانی…

پروپوزال بررسی تاثیر هوش هیجانی بر پیشگیری از اعتیاد به اینترنت نوجوانان

ارزیابی خصوصی روانی و رفتاری، به عنوان یکی از عوامل مهم در پیدایش علمی و پیشرفت آن مطرح است؛ به طوری که امروزه ارزیابی بالین، یکی از جنبه‌های با اهمیت کار بالینی محسوب می‌شود. امروزه بسیاری از محققان (سیاروچی و همکاران،۲۰۰۱) معتقدند که اگر فرد، از لحاظ هیجانی توانمد باشد بهتر می تواند با چالشهای زندگی مواجه شود و در نتیجه، از سلامت روانی بهتری برخوردار خواهد شد. از نظر دانیل گلمن، تفاوت در توانایی‌هایی نهفته است که هوش هیجانی در آن نهفته است. و این هوش شامل خویشتن‌داری، شوق و ذوق، پایداری و توانایی، انگیزاندن خود می‌باشد. این توانایی را می‌توان به کودکان آموخت؛ به این صورت که برای آنها فرصت بهتری فراهم آوریم (دانیل گلمن، ۱۳۸۳). فهرست مطالب: طرح تحقیق مقدمه بیان مسئله پیشینه و ادبیات تحقیق تحقیقات انجام شده در زمینه هوش هیجانی در ایران دیدگاه‌ های مختلف اعتیاد اینترنتی اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف تحقیق اهداف کلی اهداف جزئی فرضیه های تحقیق تعریف مفهومی وعملیاتی متغیرها روش تحقیق جامعه آماری حجم نمونه و روش های نمونه گیری ابزارهای پژوهش پرسشنامه هوش هیجانی سیبر یا شرینگ تجزیه و تحلیل آماری منابع تعداد صفحات: ۳۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه…