مقاله نقش و کاربرد رویکرد سیستمی در تصمیم گیری های نظام آموزشی ایران با ترسیم مدل سیستمی

از آنجا که اصلاح نظام آموزشی کشور شامل: آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ‌ای، آموزش‌ عالی و کارآمد کردن آن برای تأمین منابع انسانی مورد نیاز در جهت تحقق اهداف چشم‌ انداز یکی از اهداف چشم انداز۲۰ ساله ایران اسلامی است. از این رو، در سال های اخیر سیاست های محوری کشور در بخش های مختلف بر ضرورت تصمیم سازی در حوزه ی نظام آموزشی نشان از بحبوحه ضرورت رویکردهای نوین است، که در این برهه از زمان نیز، بحث ها و دیدگاه های متنوعی در این زمینه مطرح شده است. همچنین در میان سازمانها و نهادهای اجتماعی مؤثر بر توسعه ی پایدار، مدیریت نظامهای آموزشی از جایگاه و نقشی منحصر به فرد برخوردار است. محقق با تبیین مدل های تصمیم گیری در حوزه مدیریت نظام آموزشی (کلاسیک، اداری و افزایشی) مدل شهودی خویش را با اشاره به مسائل حاشیه ای نظیر مسائل مالی، اجرایی و مدیریتی تنظیم و با استدلال و فهم درست از مدل های تصمیم گیری قبلی (حد تمرکز) امیدوار است اصلاح و روند تصمیم گیری و تصمیم سازی در حوزه مدیریت نظام آموزشی در آینده موثر واقع شود. فهرست مطالب: چکیده مقدمه رویکرد سیستمی، ابعاد، فواید و معایب آن تعریف سیستم ابعاد رویکرد سیستمی…

مقاله سازمانهای یادگیرنده و نقش فناوری اطلاعات در آنها

امروزه، سازمانها در سراسر جهان به دلیل تقاضاهایی که با آنها روبه رو هستند، نیازمند یادگیری در محیط کار با سرعت بیشتر، هزینه کمتر و اثربخش تر بوده، نیز به نیروی کار منعطف که بسیار تحت تأثیر تغییرات روزمره ی بازار می باشند، نیاز دارند. و این مقولات جزء با ویژگیهای سازمان های یادگیرنده برابری نمی کند. دراین مقاله سعی شده با بررسی ویژگیهای ساختاری سازمان های یادگیرنده و نقش فناوری اطلاعات به عنوان یکی از زیر سیتم های کلیدی آن به ارائه راهکارهای مناسب در تلاش بر رسیدن به سند چشم انداز بیست ساله کشور، از نقطه نظر موانع ساختاری و انسانی و بسترهای تکنولوژیکی به یک نتیجه گیری کلی درباره مزایای برخورداری از سازمانهای یادگیرنده، در راستای ارتقا و رشد این سازمانها برسیم. فهرست مطالب چکیده مقدمه سوالات اصلی تحقیق ساختارهای سازمان های یادگیرنده عوامل موثر در ایجاد و رشد سازمان یادگیرنده استراتژی های دهگانه برای تبدیل شده به سازمان های یادگیرنده زیرساختهای لازم برای فناوری اطلاعات زیرسیستم های فناوری اطلاعات فناوری برای مدیریت دانش فناوری برای افزایش سرعت و کیفیت یادگیری استراتژی های دهگانه برای به کارگیری فناوری نتیجه گیری منابع و مآخذ   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.