مقاله نقش آموزش در ارتقاء فرهنگ شهروندی مبتنی بر توسعه پایدار
رشته علوم اجتماعی , مقاله / سپتامبر 11, 2015

امروزه، مسئله آموزش و تربیت شهروندی در تمامی کشورهای جهان از نقطه نظر درک اهمیت و ضرورت اقدامات آموزشی مورد توجه عمیق بوده است. انگیزه ها و عامل های مشوّق در توجه به این امر در ارتقاء فرهنگ شهروندی کشورها تا حد زیادی متفاوت است، چراکه از نقطه نظر اهداف و مقاصد نیز، تفاوت چشم گیری ملاحظه می­شود و شالوده­ی این توجه چیزی جزء توسعه پایدار نیست. باید پذیرفت توسعه پایدار به عنوان عامل خوشبختی چند جانبه نسل بشر، بدون کاهش توانایی نسل­های آتی و محیط زیست به گفتمان مسلّط در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تبدیل شده است و بدون تحقق توسعه پایدار که مستلزم تحول در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و اداری-مدیریتی است کشورها فرهنگ شهروندی پایداری نخواهند داشت. در این تحقیق که روش آن کتابخانه ای و اسنادی می باشد مطالب به شیوه­ای مکاشفه ای مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. با توجه به مولفه های توسعه پایدار، که جنبه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را شامل می گردد محقق نقش آموزش را در ارتقاء فرهنگ شهروندی تبیین نموده و به بهترین شکل ممکن آنرا برای آینده (سال ۱۴۰۴) ترسیم نموده است. فهرست مطالب: چکیده مقدمه سوال اساسی پژوهش چارچوب نظری هویت و…

پروژه آموزش و تربیت در هفت سال اول زندگی از دیدگاه قرآن و عترت

انسان بعد از به دنیا آمدن ابتدا در دوران شیر خوارگی قرار دارد که یک مرحله ی بیولوژیک است و تنها در این دوره رشد جسمی کودک اهمیت ویژه ای پیدا می کند، سپس باید دورانی را بگذراند که به آن دوران طفولیت می گویند، و بعد از آن دوران کودکی شروع می شود که این دوره فرآیندی اجتماعی و تابع شرایط فرهنگی هر اجتماعخاص است، اینکه چگونه به کودکان نگاه می شود و کودک از نظر فرهنگی – اجتماعی چه معنایی دارد، و یا آنکه اساسا کودکی و فرهنگ کودکان وجود دارد و یا خیر، و همینطور چگونگی فرهنگ پذیر کودکان همه مسائلی است که در ارتباط میان فرهنگ و انسان شناسی، اجتماع و جامعه شناسی مورد بررسی قرار می گیرد. فهرست مطالب: مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت پژوهش اهداف پژوهش هدف کلی هدف جزئی فرضیه های پژوهش تعاریف متغیرها تعریف اصطلاحات مفهوم کودکی معنا و مفهوم تربیت منزلت تربیت عوامل تربیت قانون وراثت محیط خانوادگى (بعد از تولد) شرایط تربیتى خانواده بدو تولد تا ۷ سالگی طرح پژوهش جامعه آماری نمونه آماری ابزار‌های گردآوری اطلاعات (پرسشنامه) روش تجزیه و تحلیل منابع و ماخذ تعداد صفحات: ۳۱ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت…

پایان نامه نیازسنجی آموزشی داوطلبین شغل معلمی به منظور طراحی برنامه ی آموزشی مناسب

هدف این پژوهش، « نیازسنجی آموزشی داوطلبین شغل معلمی به منظور طراحی برنامه­ آموزشی مناسب » می باشد. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه ­آماری کلیه داوطلبان شغل معلمی(معلمان جدیدالاستخدام) می باشند که از ۵ منطقه آموزشی با روش نمونه­ گیری خوشه ­ای یک مرحله ­ای ۳۸۴ نفر متناسب با حجم جامعه انتخاب شده ­اند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته (۴۲ سئوالی) استفاده شده است. براین اساس سوالات پژوهش با توجه به نیاز های آموزشی: شیوه های مدیریت کلاس درس، شیوه های تقویت انگیزه تحصیلی، شیوه های نوین تدریس و شیوه های ارزشیابی دانش آموزان مطرح شده­ اند می باشند. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر افراد متخصص و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ (۷۷/۰) بررسی گردید و مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده های آماری از روش های آمارتوصیفی چون فراوانی، درصد و میانگین و از روش های آمار استنباطی t تک متغیره، t مستقل و تحلیل واریانس یک راهه و lsd، آزمون فریدمن استفاده شد که با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج آماری پژوهش نشان داد که نیاز معلمان جدیدالاستخدام در زمینه ی به آشنایی با شیوه های مدیریت کلاس با میانگین ۲۹/۴، شیوه های…

پرسشنامه بررسی نیازهای آموزش پژوهش به معلمان
پرسشنامه / آگوست 29, 2015

تعداد گویه ها: ۵۰ هدف: بررسی نیازهای آموزش تحقیق و پژوهش در معلمان زیر مقیاس ها: تشخیص مسأله و انتخاب موضوع – آشنایی کلی با مراحل انجام پژوهش – بیان مسئله – اهداف پژوهش – سوال و فرضیه – تعاریف عملیاتی و مفهومی – مبانی نظری و پیشینه پژوهش – تعریف جامعه – نمونه گیری – روش جمع آوری اطلاعات – روش تحقیق – روش شناسی تحقیق – تجزیه و تحلیل اطلاعات – ابزار جمع آوری اطلاعات – ملاحظات اخلاقی – منابع – زمان بندی و بودجه بندی – پیشنهادات – کاربرد یافته ها – ویژگی های فردی – نگرش مثبت به پژوهش نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه اثربخشی کلی آموزش سازمانی
پرسشنامه / آگوست 25, 2015

تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: ارزیابی کار آموزش در سازمان نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پایان نامه بررسی نقش آموزش یک ماهه پیش دبستانی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول ابتدایی دخترانه از دیدگاه معلمان آموزش ابتدایی

دوره ی پیش دبستانی دوره ای است که به تناسب امکانات و و مقتضیات هر کشور ، کودکان سه تا شش ساله در آن پرورش می یابند . دوره ی پیش دبستانی ، دوره ی جدا شدن تدریجی از محیط خانه و آماده شدن برای انس گرفتن کودکان دیگر و آشنایی با کار در مدرسه است . تحقیق حاضر به بدنبال ، بررسی نقش آموزش یک ماهه پیش دبستانی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول ابتدائی دخترانه از دیدگاه معلمان بود. این تحقیق توصیفی و به روش میدانی انجام گرفت ؛ بدین منظور ۲۰ نفراز معلمان آموزش ابتدایی زن در جامعه مورد مطالعه به عنوان نمونه در این تحقیق شرکت کردند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده در این تحقیق ، پرسشنامه محقق ساخته بود . تجزیه و تحلیل داده های تحقیق هم از طریق آمار توصیفی با استفاده از spss و Excel انجام گرفت . نتایج یافته ها : ۱- تخصص مربیان در آموزش یک ماهه پیش دبستانی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول ابتدایی تاثیر خیلی زیادی دارد. ۲- وسایل کمک آموزشی مناسب در آموزش یک ماهه پیش دبستانی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول ابتدایی تاثیر خیلی زیادی دارد. ۳- استفاده از کتب آموزشی مناسب…