پرسشنامه ابهام شغلی سینگ و همکاران
پرسشنامه / آگوست 25, 2015

تعداد گویه ها: ۴۵ هدف: سنجش ابهام شغلی در افراد زیر مقیاس ها: انعطاف پذیری – کار – ارتقاء – حمایت – تقاضا – تعامل – اعتراض – ارائه – اخلاق خارجی – اخلاق داخلی – سایر مدیران – همکاران – خانواده نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۱ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه ابهام شغلی ریزو و همکاران
پرسشنامه / آگوست 25, 2015

تعداد گویه ها: ۶ هدف: سنجش میزان ابهام شغلی سازندگان پرسشنامه: ریزو، هوس و لیرتزمن معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۰ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.