پایان نامه مقایسه ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان دارای اختلال اضطراب با بهنجار مقطع دبیرستان

اختلالات اضطرابی از شایع ترین اختلالات روانی و عاطفی میان کودکان و نوجوانان است .مطالعات شیوع شناسی نشان می دهد که حدود ۸% تا ۱۲% کودکان و ۵% تا ۱۰ % نوجوانان با یکی از معیارهای تشخیصی اختلال اضطرابی که موجب اختلال در عملکرد و روند طبیعی زندگی کودک می شود، مواجه هستند (اسپنس،۱۹۹۸؛ اسپنس و همکاران، ۲۰۰۳). باتوجه به تفاوت در ابزار تشخیصی، نمونه های مورد مطالعه و تنوع اختلالات، میزان شیوع، متفاوت گزارش شده است. اختلالات اضطرابی ممکن است در یکی از اشکال اختلال اضطراب جدایی، هراس اجتماعی، اختلال اضطراب تعمیم یافته، اختلال آسیمگی با بازار هراسی یا بدون بازار هراسی، اختلال وسواس اجبار و هراس های اختصاصی ظاهر شود (اسپنس،۱۹۹۸). فهرست مطالب: فصل اول: کلیات تحقیق چکیده مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف تحقیق فرضیات پژوهش تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب تعاریف و گفته ها درباره ی اضطراب انواع اضطراب علائم و نشانه های اضطراب اختلالات اضطراب اختلال اضطراب چطور بر افراد تأثیر می گذارد؟ چه چیز موجب اختلال اضطراب می شود؟ اضطراب در نظریه های گوناگون نظریه زیستی دیدگاه روان تحلیل گری دیدگاه رفتار گرایان دیدگاه شناختی دیدگاه انسان گرایی و پدیدار شناختی دیدگاه اجتماعی اضطراب…