پیشینه و ادبیات اختلالات رفتاری کودکان و دانش آموزان
پیشینه و ادبیات / سپتامبر 23, 2016

رفتارهای گوناگون افراطی، مزمن و انحرافی که گستره  آن شامل اعمال تهاجمی یا برانگیختگی ناگهانی تا اعمال افسرده گونه و گوشه گیرانه می باشد و بروز آنها به دور از انتظار مشاهده کننده است . به طوریکه وی آرزوی توقف اینگونه رفتارها رادارد(ریتاویکس ، نلسون و همکاران ، ۱۳۸۷). برای تعریف اختلال کنششی ، شیوه دقیق و ساده ای در دست نیست. غالب اوقات مشکلات رفتاری را نابهنجار  تلقی می کنند. اگر ریشه های یان واژه را ردیابی کنیم، خواهیم دید که پیشوند «ab» به معنی دور (away)، جدا ( form)، و خارج ( off) است، در حالی که اصطلاح نابهنجار به مفهوم وسط معتدل، و معمولی است  (websters new collegiate dictinory . 1973) بدین ترتیب نابهنجار در وحله اول آنچه را که از اعتدال منحرف شده است به ذهن می رساند، هر چند که استفاده عادی این واژه بر فرض است که جهت انحراف مفی، یا حاکی از بیماری است. از این رو اختلالهای روانی یا رفتاری را غالباً رفتارهای مربوط به آسیب روانی نامیده اند. روشن است که قضاوت در این خصوص به تعیین نابهنجاری مربوط می شود: ما باید بتوانیم معیار را تعریف کنیم و تصمیم بگیریم آیا تفاوت نمونه مورد نظر با معیار، کمی است یا…

پروژه بررسی میزان اختلالات رفتاری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی

کودکی که بدنیا می آید عالیترین و کاملترین امکانات رشد را دارا است او در بهترین وجه آفریده می شود وی آمادگی و ظرفیت آن را دارد که به شایسته ترین وجهی پرورده شود و به برترین کمالات دست یابد کافی است عادی بدنیا بیاید و مشکلات مادرزادی به همراه نداشته و خانوداه و محیطی مناسب در اختیارش باشد تا ببالد و نشو و نما کند و جای ارجمند خویش را در این جهان بیابد. اما زندگی خانوادگی و محیط بهداشتی و آموزشی و اجتماعی و فرهنگی بسیاری از مردم جهان چنان است که دستیابی به چنین مقصودی را دشوار و گاه امکان ناپذیر می سازد. مشکلات عاطفی و رفتاری کودکان نیز که نتیجه اجتناب ناپذیر مسائلی مانند: بیماری و جهل و بدرفتاری و نابسامانی های خانوادگی و کاستی های آموزشی و فرهنگی و اجتماعی است شدیدا مانع رشد ، بالندگی و وصول آنان به کمالاتی است که در خلقتشان مقدر شده است. ( نلسون وایرزائل، ۱۳۶۷) برای مشکلات رفتاری تعریف دقیق و ساده ای  در دست نیست ولی غالب اوقات آن را نوعی نابهنجاری تعریف  می کنند و در همین راستا رووت بندیکت (Ruth Benedict) (1943) چنین نظری را بیان می کند که ((شاید جامع ترین ملاک برای قضاوت…