پایان نامه مقایسه میزان اضطراب در بین دانشجویان دختر خوابگاهی و غیرخوابگاهی

همه مردم دوره هایی از احساس اضطراب،افسردگی،رنجیدگی ،بدون دلیل و یا بی کفایتی در روبرو شدن با مشکلات زندگی را داشته اند. خشنود زیستن و با معنا زیستن در دورانی که تغییرات سریع اجتماعی و تکنولوژی به وقوع می پیوندد کار آسانی نیست بسیاری از فرضیات سنتی راجع به کار،مذهب ،جنسیت ازدواج در خانواده مورد سوال قرار گرفته اند و ارزشـهای اجتماعی معین که به اجداد ما احساس امنیت می دادند دیگر رهنمودها و دستورالعمل های صریح و کارآور و روشنی را برای رفتار فراهم نمی کنند بنابراین عوامل متعددی اشاره براین دارند که امروزه فشار زندگی بیش از قرون و اعصار گذشته است. یکی از اهداف اساسی روانشناسی ایجاد بهداشت روانی در سطح جامعه و پیشگیری از بیماری های روانی است. اگر بتوان بیماری ها را در مراحل نخستین و اولیه تشخیص داد به درمان مؤثر و فوری آن پرداخت به طور قطعی و حتمی بسیار مؤثرتر و اثر بخش تر از آن است که بخواهیم بیماری روانی که تمام علائم را دارا می باشد درمان نمود. این مسأله در مورد قشر دانشجو که پشتوانه و سرمایه کشور محسوب می شوند اهمیت بیشتری پیدا می کند. از اینرو محقق بر آن است تا به مقایسه اضطراب دختران دانشجو خوابگاهی…

پرسشنامه بازنگری شده وسواسی – اجباری فوآ و همکاران (OCI-R)
پرسشنامه / آگوست 29, 2015

تعداد گویه ها: ۱۸ هدف: سنجش علائم اختلال وسواسی – اجباری زیر مقیاس ها: شستشو – وسواس فکری – انباشت – نظم – وارسی – خنثی سازی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد سال انتشار: ۲۰۰۲ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.