پرسشنامه الگوهای ارتباطی کریستنسن و سولاوای (CPQ)
پرسشنامه / آگوست 28, 2015

تعداد گویه ها: ۳۵ هدف: ارزیابی الگوهای ارتباطی زوجین زیر مقیاس ها: ارتباط توقع / کناره گیری – ارتباط سازنده متقابل – ارتباط اجتناب متقابل نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.