پرسشنامه ارزیابی شناختی کودکان زاتر و چاسین (CCAQ)
پرسشنامه / آگوست 26, 2015

تعداد گویه ها: ۴۰ هدف: سنجش شناخت های مرتبط با اضطراب امتحان زیر مقیاس ها: ارزیابی منفی – افکار ناکارآمد – ارزیابی مثبت – افکار کارآمد نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۳ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.