پایان نامه سنجش میزان تاثیر ابعاد ساختار سازمانی بر کارآفرینی

در عصر حاضر که تغییر و تحولات محیطی از مهم‌ ترین چالش‌ های فراروی سازمانها به شمار می‌روند، بهره‌ گیری مناسب از استعدادها و توانایی‌ های افراد در تدوین چارچوب‌ ها و الگوهای فکری جدید، نقشی حیاتی دارد. امروزه سازمان‌ ها دیگر نمی‌توانند با تعداد اندکی افراد خلاق و کارآفرین و با اجرای چند طرح کارآفرینانه به رقبای چابک، منعطف، نوآور، فرصت‌ گرا و کم هزینه خود فائق آیند. این سازمانها باید شرایطی را فراهم کنند تا همه کارکنان از چنین روحیه کارآفرینانه‌ ای بهره‌ مند شده و بتوانند به راحتی و به طور فردی یا گروهی، فعالیت‌ های کارآفرینانه خود را به اجرا در آورند. سازمانهای کارآمد و موفق سازمانهایی هستند که کارآفرینی را به عنوان جزء تفکیک‌ ناپذیری از ویژگیها و خصایص خود دانسته و در جهت تقویت روحیه کارآفرینی سازمانی، از هیچ کوششی فروگذار نباشند. در جهان امروز تفکر نوآوری، کارآفرینی و استفاده از آن در سازمانها امری اجتناب‌ ناپذیر است. فهرست مطالب: فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه ضرورت و اهمیت تحقیق بیان مسأله چهارچوب نظری اهداف تحقیق فرضیه ها تعریف واژه ها و اصطلاحات تعریف مفهومی تعریف عملیاتی متغیرها ساختار تحقیق فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق بخش اول: خلاقیت مقدمه تعاریف مفهومی خلاقیت اهمیت…