پرسشنامه نگرش به اینترنت دینف و کوآفتروس
پرسشنامه / مارس 22, 2016

تعداد گویه ها: ۳۵ هدف: سنجش ۲ نوع نگرش کاربران اینترنت نسبت به اینترنت (نگرش به خودکارآمدی اینترنت و نگرش نسبت به استفاده از اینترنت) زیر مقیاس ها: شناختی – عاطفی – رفتاری سازندگان پرسشنامه: دینف و کوآفتروس معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد پایایی: دارد هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۲ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پایان نامه بررسی میزان تأثیر استفاده از اینترنت در پیشرفت تحصیلی دانشجویان

قرن جدیدی که دهمین سال آن تازه آغاز شده است چشم انداز نوینی از ارتباطات را ترسیم کرده است. چشم اندازی که در آن موانع جغرافیایی، مذهبی، نژادی و طبقاتی رفته رفته رنگ می بازند و چون دیوارهای یخی در برابر پرتو گرمی که عامل آن فناوری اطلاعات و ارتباطات است آب می شوند و فرو می ریزند. تحولات عمیق دنیای امروز در تمامی زمینه ها نه تنها موجب گسترش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی گشته بلکه موجب شده است دانش و مهارت ها به طور فزاینده ای دستخوش تغییر شوند و انسان ها برای عقب ماندن از پیشرفت و هماهنگ شدن با جهان پیرامون خود باید مرتباً در حال یادگیری باشند، تا از نوآوری ها عقب نمانند. کاربرد فناوری های جدید اطلاعات و ارتباطات، تغییرات شگفت انگیزی در فراورده ها و فعالیت های کار و زندگی مردم به وجود آورده است (جاریانی، ابوالقاسم، ۱۳۸۱). فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی سرعت ساختار اجتماعی و شیوه های زندگی مردم را در جهان تغییر می دهند و به سوی ایجاد «جامعه اطلاعاتی» یا «جامعه دانایی محور» که در آن تولید اطلاعات و دانش علمی هدف است، رو به گسترش اند. از جمله مهمترین ارکان هر جامعه ای نظام آموزش و پرورش آن…