پرسشنامه عوامل موثر بر اشتراک دانش
پرسشنامه / سپتامبر 11, 2015

تعداد گویه ها: ۳۹ هدف: ارزیابی عوامل موثر بر اشتراک دانش زیر مقیاس ها: عوامل فردی (کسب شهرت – درک فواید متقابل – لذت بردن از کمک به دیگران – از دسدت دادن قدرت دانش – انگیزه های سازمانی ادراک شده) – عوامل سازمانی (مطلوبیت – نوآوری – وابستگی) – عوامل فنی (ابزار و فناوری ها) نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه رفتار اشتراک دانش
پرسشنامه / سپتامبر 9, 2015

تعداد گویه ها: ۳۲ هدف: ارزیابی به اشتراک گذاری دانش در مدارس و دانشگاه ها زیر مقیاس ها: نگرش به اشتراک دانش – باورهای هنجاری به اشتراک دانش – باورهای کنترلی – تمایل به اشتراک دانش – رفتار اشتراک دانش نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.