پرسشنامه سنجش وضعیت نظام مدیریت عملکرد (P & M) بنگاههای ایرانی با رویکرد الگوی بلوغ قابلیت منابع انسانی (P-cmm)
پرسشنامه / سپتامبر 10, 2015

تعداد گویه ها: ۵۵ هدف: ارزیابی وضعیت نظام مدیریت عملکرد در بنگاه ها و سازمان ها زیر مقیاس ها: تعهد اجرایی – ظرفیتهای اجرایی – فعالیتهای اجرایی – اندازه گیری و تحلیل ها – همسویی های اجرایی نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۱۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.