پرسشنامه انتظار هاکمن، لالر و پورتر
پرسشنامه / آگوست 28, 2015

تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: بررسی انگیزش در کار فرد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۷ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه انتظار از شغل لازیر
پرسشنامه / آگوست 28, 2015

تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: سنجش عوامل انگیزشی و بهداشتی فرد در شغل زیر مقیاس ها: عوامل بهداشتی – عوامل انگیزشی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۳ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.