آزمون مقیاس انگیزه تأیید (AMS)
پرسشنامه / آگوست 25, 2015

تعداد گویه ها: ۷۲ هدف: ارزیابی انگیزه تایید افراد در موقعیت های مختلف زیر مقیاس ها: رفتار هنجاری – همرنگی اجتماعی – خودنمایی مثبت – حالت دفاعی داشتن – وابستگی – پاسخ دهی اجتماعی – تأیید اجتماعی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۲۰ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.