پرسشنامه عوامل موثر بر بکارگیری خدمات بانکداری اینترنتی
پرسشنامه / اکتبر 20, 2016

تعداد گویه ها: ۱۵ هدف: بررسی عوامل موثر بر بکارگیری خدمات بانکداری اینترنتی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پروپوزال ارزیابی عوامل موثر بر گرایش رفتاری به استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی

فهرست مطالب فرم طرح تحقیق اطلاعات مربوط به دانشجو اطلاعات مربوط به استاد راهنما اطلاعات مربوط به استادان مشاور اطلاعات مربوط به پایان نامه بیان مسئله تعاریف متغیرها تعاریف مفهومی تعاریف عملیاتی متغیرها متغیرهای مستقل و تعریف عملیاتی آنها سوابق مربوط (بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده درباره موضوع و نتایج به دست آمده در داخل و خارج از کشور نظرهای علمی موجود درباره موضوع تحقیق) فرضیه ها جامعه آماری اهداف تحقیق (شامل اهداف علمی، کاربردی و ضرورت های خاص انجام تحقیق) هدف کاربردی جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق در چیست؟ روش کار جدول زمان بندی مراحل انجام دادن تحقیق از زمان تصویب تا دفاع نهایی فهرست منابع و مآخذ هزینه های تحقیق پایان نامه تأییدات تعداد صفحات: ۱۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه تصویر بانکداری اینترنتی
پرسشنامه / آگوست 29, 2015

تعداد گویه ها: ۲۱ هدف: سنجش تصویر بانکداری اینترنتی زیر مقیاس ها: دسترسی به خدمات – خدمات ارائه شده – ارتباط شخصی – امنیت – شهرت نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۴ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.