پرسشنامه تکانشوری بارات
پرسشنامه / آگوست 30, 2015

تعداد گویه ها: ۳۰ هدف: ارزیابی میزان تکانشی بودن افراد زیر مقیاس ها: بی برنامگی – تکانشوری حرکتی – تکانشوری شناختی نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.