پرسشنامه شخصیتی آیزنک نوجوانان (EPQ)
پرسشنامه / سپتامبر 10, 2015

تعداد گویه ها: ۸۰ هدف: سنجش شخصیت در نوجوانان (سنین ۱۱ تا ۱۸ سال) زیر مقیاس ها: دروغ سنجی – برونگرایی – روان رنجوری – روان پریشی گرایی نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۹ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه شخصیتی آیزنک بزرگسالان (EPQ)
پرسشنامه / سپتامبر 10, 2015

تعداد گویه ها: ۵۷ هدف: سنجش شخصیت افراد بزرگسال زیر مقیاس ها: دروغ سنجی – برون گرایی – روان رنجور خویی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۱۰ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.