پرسشنامه چند عاملی رهبری (MLQ)
پرسشنامه / سپتامبر 1, 2015

تعداد گویه ها: ۴۵ هدف: سنجش سرپرست سازمان توسط کارکنان و عملکرد مدیر توسط خود زیر مقیاس ها: سبک رهبری تبدیلی – سبک رهبری تبادلی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.