مستند اقدام پژوهی گوشه گیری دانش آموز در کلاس
مستندات اقدام پژوهی / آگوست 25, 2016

از مشکلات عدیده ای که در دانش آموزان وجود دارد میتوان غیبت های بیش از حد دانش آموز ، بیش فعالی دانش آموز ، حواس پرتی و عدم توجه به درس ، اضطراب و استرس ، انزوا طلبی و گوشه گیری و …. می باشد. از میان این  مشکلات  انزواطلبی و گوشه گیری در میان برخی از دانش آموزان وجود دارد . انزواطلبی و گوشه گیری عارضه ای است که باعث می شود کودک و نوجوان از برقرار کردن ارتباط با افراد و محیط خارج دوری کند و این کودکان و نوجوانان نوعا با تقلیل یافتن علایق ذهنی و عاطفی نسبت به اطرافیان خود از داشتن دوست نزدیک و صمیمی محرومند. فهرست مطالب پیشگفتار مقدمه انزوا و گوشه گیری توصیف وضعیت گوشه گیری ،کم رویی و انزوا طلبی چیست؟ انواع گوشه گیری و انزوا طلبی مشاهده رفتار تجزیه و تحلیل اطلاعات علل گوشه گیری و انزوا طلبی علل انزوا آرمان راه حل نتیجه گیری منابع تعداد صفحات: ۱۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.