آزمون اهمال کاری تحصیلی

آگوست 25, 2015

تعداد گویه ها: ۱۲
هدف: ارزیابی اهمال کاری تحصیلی
زیر مقیاس ها: اهمال کاری عمدی – اهمال کاری ناشی از خستگی جسمی روانی – اهمال کاری ناشی از بی برنامگی
نمره گذاری: دارد
روایی: دارد (ایرانی)
پایایی: دارد (ایرانی)
منبع: دارد
تعداد صفحات: ۴
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند