مستند اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل خواندن دانش آموز پایه پنجم را بهبود بخشم؟

آگوست 5, 2016

با توجه به اینکه خواندن، از اهداف مهم در دوره ی ابتدایی به شمار می رود. در این پژوهش سعی بر آن شده است که مشکل خواندن، یکی از دانش آموزان بررسی شود و با استفاده از ابزار های گوناگون به کار رفته در پژوهش اطلاعاتی در این زمینه به دست آید. سپس در بخش تجزیه و تحلیل سعی بر آن شده است که از منابع مختلف توضیحاتی در مورد خواندن و عوامل به وجود آورنده ی مشکل خواندن پرداخته شده است که با ارائه ی راهکار های مختلف و در عین حال اثر بخش ، دانش آموز به پیشرفت،در امر خواندن نائل آید، برای داوری در زمینه ی پیشرفت دانش آموز ، مورد نظر نیز مطالبی ذکر گردیده است.

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
بیان مسأله و توصیف وضعیت موجود
گردآوری شواهد اول (گردآوری اطلاعات)
تحلیل و تفسیر اطلاعات
انتخاب راه حل موقت و ایجاد تغییر
چگونگی اجرای راه حل ها
راه حل های انتخابی
گردآوری شواهد دوم
اعتباربخشی به راه حل ها
نتایج و نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع

تعداد صفحات: ۲۰
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند