مستند اقدام پژوهی چگونه توانستم گوشه گیری دانش آموز پایه چهارم را که از قهر و اختلاف با دوستانش به وجود آمده بود رفع نمایم

آگوست 4, 2016

گوشه گیری یکی از اختلالاتی است که بعضی از دانش آموزان به آن دچار می شونذ و همواره از آن عذاب می برند و بسیاری از مواقع چون این مسئله در کودک حل نمی شود رفتار های حاصل از این نوع اختلال در دانش آموز درونی شده و دیگر درمان و حل آن مشکل خواهد بود یکی از وظایف مهم معلم شناخت اینگونه دانش آموزان می باشد و باید در راه حل این مشکل تمامی تلاش های خود را به عمل آورد تا مشکل دانش آموز حل شود اگر بخواهیم تعریفی از گوشه گیری داشته باشیم می توانیم بگوئیم که گوشه گیری عبارت است از مجموعه ای از علائم و نشانه هایی که در آن فرد گوشه گیر همان گونه که از نامش پیداست به انجام رفتارهای خاصی دست می زند از جمله کم حرفی – گرایش به فردیت – عدم داشتن اعتماد به نفس – خجالت و سکوت و…… که در واقع نوعی مکانیزم دفاعی در برابر عوامل مختلفی مانند کم توجهی – قهر کردن ها – اذیت ها و … می باشد و فرد برای حل این مسئله به نوعی رفتار خاص دست می زند.

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
توصیف وضعیت موجود
گردآوری اطلاعات (شواهد ۱)
مشاهده مستقیم رفتار دانش آموز
تهیه چک لیست
مصاحبه با یکی از هم کلاسی های دانش آموز
مصاحبه با خود دانش آموز
تجزیه و تحلیل داده ها
یافتن راه حل های جدید موقتی
انتخاب راه حل یا راه حل ها (برنامه ریزی و اجرا)
اجرا و نظارت
گردآوری اطلاعات برای ارزیابی (شواهد ۲)
تحلیل داده های حاصل از (شواهد ۲)
اعتبارسنجی
نتیجه گیری نهایی
پیشنهادات
ضمائم
منابع و مآخذ

تعداد صفحات: ۲۰

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند