مقاله بررسی آموزش و پرورش در جوامع صنعتی

سپتامبر 11, 2015

در جامعه پیچیده متمدن ، با گسترش شهرنشینی، توسعه صنعتی، دگرگون شدن ساختارها و کارکردهای سیاسی و اقتصادی، عواملی مثل خانواده که در گذشته بار تعهدات تربیتی را عهده‌دار بودند، دیگر اقتدار و نفوذ کافی برای ایفای وظایف پیچیده آموزشی و پرورشی ندارند. با پیچیده‌تر شدن جامعه، آموزش و پرورش بطور روزافزونی، به صورت ابزار بازسازی فرد و جامعه در می‌آید.

فهرست مطالب
مقدمه
بیان مسأله و ضرورت انجام تحقیق
اهداف تحقیق
مبانی نظری تحقیق
آموزش و پرورش
تعاریف جامعه شناسی آموزش و پرورش از نظر جامعه شناسان
آموزش و پرورش در جامعه
آموزش و پرورش در جامعه ابتدایی
آموزش و پرورش در جامعه جدید
آموزش و پرورش در قرن ۲۱
آموزش و پرورش در جوامع صنعتی و تأثیر الگوبرداری کشورهای دیگر من جمله ایران از آنها
روش تحقیق
نتیجه گیری
منابع

تعداد صفحات: ۲۴
فرمت فایل: word

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند