مقاله بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر گرایش جوانان به مواد مخدر

سپتامبر 11, 2015

با توجه به مطالعات گسترده ای که در جوامع غربی و در کشورمان صورت گرفته می توان اذعان داشت که اعتیاد یک واقعیت تلخ و انکارناپذیر است و هی فرد گروه یا خانوده ای نمی تواند اطمینان داشته باشد که از آسیب های احتمالی مواد مخدر و تبعات آن مصون است. لذا برخورد با این بیماری مسری و پدیده فراگیر که تا به حال دو میلیون نفر از افراد جامعه ما را مبتلا نموده و در آینده نیز میلیون ها نفر نوجوان و جوان را به مخاطره خواهد انداخت امری ضروری است. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر گرایش جوانان به مواد مخدر بود.
روش کار: روش غالب بر این پژوهش روش پس رویدادی بود که به شیوه میدانی انجام گرفته است. از بین کلیه معتادانی که به موسسه بازپروری رفت و آمد می کردند (۹۱ نفر)، تعداد ۷۳ نفر مطابق با جدول مورگان به طور تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. آزمودنی ها به پرسشنامه ی محقق ساخته، که از روایی و پایایی بالایی برخوردار بود پاسخ دادند. داده ها با استفاده از نرم افزار spss انجام شد و برای تحلیل سوالات نیز، بیشتر از آمار توصیفی استفاده گردید.
یافته ها: در بررسی عوامل اقتصادی، به ترتیب اولویت: بیکاری و نداشتن شغل مناسب، پایگاه اقتصادی خانواده و محرومیت نسبی از امکانات و تفریحات سالم شهری در گرایش به اعتیاد افراد مورد بررسی دخیل بوده اند. و همچنین در بررسی عوامل اجتماعی نیز، تشویق دوستان و آشنایان به مصرف مواد، تسهیل یافتن مواد در شهر، خانواده و محیط زندگی (محله و کوچه) و محیط مدرسه و سهل گیری عوامل اجرایی مدرسه در گرایش به اعتیاد دخیل بوده اند.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد عوامل اقتصادی و اجتماعی در گرایش جوانان موثر بوده و می توان در حالت کلی نتیجه گرفت که با تحلیل این عوامل توسط مسئولین شهری در سطح شهرستان می توان تا حدودی از میزان مبتلایان به مواد مخدر کاست و سلامت افراد آلوده نشده را نیز تضمین نمود.

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
اهداف پژوهش
تعاریف و مفاهیم
اعتیاد
معتاد
مواد مخدر
مبانی نظری و عملی پژوهش
روش پژوهش
روی تحقیق
جامعه و نمونه آماری
روشهای آماری و تجزیه و تحلیل داده ها
نتایج و یافته ها
بحث و نتیجه گیری
فشارهای زندگی اجتماعی
مهاجرت
کمبود امکانات فرهنگی و تفریحی
توسعه صنعتی
گروه همسالان
پیشنهادات و تمهیدات لازم برای کاهش اعتیاد
مقابله با عرضه مواد مخدر
کاهش تقاضای مواد مخدر
منابع و مآخذ

تعداد صفحات: ۱۲

99,000 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.