مقاله رویکرد اسلامی در بهره گیری از رسانه های پست مدرن با توجه بر تربیت دینی در عصر جهانی شدن

سپتامبر 11, 2015

در پژوهش حاضر، تبیین رسالت فناوری و رسانه های پست مدرن بر تربیت دینی در فرایند جهانی شدن مورد بررسی قرار گرفته است. روش انجام پژوهش توصیفی از نوع تحلیل اسنادی بوده است به علاوه گردآوری داده های لازم جهت بررسی مساله ، کلیه منابع و مراجع مرتبط و در دسترس با استفاده از فرم گردآوری داده ها تحلیل و یافته ها به شیوه کیفی تحلیل شده است. در این بررسی نشان داده شد که کارکرد رسانه ها از نگاه درون دینی اسلامی تایید شده و تاثیرات رسانه ها بر تربیت دینی عبارتند از :رشد تفکرات دینی، افزایش علاقه در شناخت ادیان دیگر، افزایش دامنه توجه به مذاهب و ادیان ،ایجاد روحیه پژوهش گری دینی، همکاری و مشارکت گسترده تر دانش آموزان در سطح جهانی ، یادگیری منسجم تر و واقعی تر مسائل دینی،آگاه شدن از دین و مذهب دیگران و … می شود. در شرایط جهانی شدن رفته رفته دیوار مدارس و کلاس ها فرو می ریزد فناوری اطلاعات بر مرزهای ساختاری آموزش پیش مدرن و مدرن غلبه می کند و زمینه های اجتماعی،فرهنگی و دینی تازه شکل می گیرد .پیامدهای تاثیر رسانه ها بر جهانی شدن ، کارکرد انسجام بخشی و گسترش روابط دینی و اجتماعی ، افزایش مهارتهای ارتباط دینی، سرعت بخشی به مطالعات دینی، تأکید بیشتر بر آموزش‌های دینی، معرفی ادیان به یکدیگر و …. می باشد.همچنین وظیفه مهم رسانه دینی – اسلامی پست مدرن در دوران جهانی شدن زدون گرد و غبار خرافه از دین،جلوگیری از راهیابی بدعت در دین ، اطلاع رسانی از اعمال دیگران در زمینه تربیتی ،گفتمان دینی و تربیتی ، الگو آفرینی اسلامی می باشد.

فهرست مطالب:

چکیده
مقدمه
رساله و تربیت دینی
رسانه های پست مدرن چه هستند و چه ویژگی های شاخصی دارند؟
تربیت دینی چیست و عناصر اساسی مطرح در آن کدام است؟
نسبت توانمندی های رسانه های پست مدرن با ویژگی های مطرح در عناصر تربیت دینی چیست و چگونه می تواند رسانه در خدمت عناصر مذکور باشد؟
نتیجه گیری
راهکارها و پیشنهادهای اجرایی جهت کاربست یافته ها
منابع

تعداد صفحات: ۲۹
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند