مقاله مهندسی فرهنگ و ارزشها و تعامل آن با سرمایه اجتماعی در سازمان ها

سپتامبر 11, 2015

تدوین فرهنگ اصلاح الگوی مصرف و ارائه راهکارهای لازم با توجه به میزان منابع و نیازها و اولویت های استفاده آن منابع ، از وظایف برنامه ریزان و مدیران کشور است. بدون تردید سازمان ها، نهادها و ارگان های یک کشور به عنوان مجریان برنامه های دولت، نقش اساسی و تعیین کننده ای در این زمینه دارند. و همچنین تعامل سرمایه اجتماعی و تاثیر اقتصادی آن به عنوان یک سیستم اجتماعی با مولفه هایی چون؛ اعتماد، مشارکت داوطلبانه،هنجارهای حرفه ای ، پاسخگویی و موارد مشابه باعث می شود تا هزینه های مدیریتی نظیر نظارت و کنترل رسمی و کندی ناشی از سیستم بوروکراتیک و موارد دیگر با بهره وری بیشتر و هزینه کمتر به اجرا درآید . در این مقاله با بررسی وضعیت اصلاح الگوی مصرف و تعامل آن با سرمایه اجتماعی و مطالعه وضعیت مطلوب آن به ارائه پیشنهادهایی در زمینه اصلاح الگوی مصرف در سازمان ها می پردازیم .

فهرست مطالب:

چکیده
مقدمه
فرهنگ اصلاح الگوی مصرف در سازمان ها
فرهنگ و ویژگیهای آن
سرمایه اجتماعی
تفاوت منابع و نتایج سرمایه اجتماعی
انواع سرمایه اجتماعی
عناصر سرمایه اجتماعی
بکارگیری سرمایه اجتماعی در جهت اصلاح الگوی مصرف
عوامل موثر در اصلاح الگوی مصرف با توجه به سرمایه اجتماعی
ارایه مدل تعامل سرمایه اجتماعی و اصلاح مصرف
نتیجه گیری
منابع

تعداد صفحات: ۲۲
فرمت فایل: word

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند