مقاله واکاوی پیامدهای پنهان پدیده طلاق بر روی کودکان بر اساس تحقیقات انجام یافته

سپتامبر 11, 2015

پژوهش حاضر با اهداف کاوش جویانه از پیامد های پنهان پدیده طلاق بر روی کودکان انجام یافته است . روش تحقیق توصیفی- تحلیلی از منابع موجود ( تحقیقات انجام یافته و تئوریهای موجود در این زمینه ) می باشد . یافته ها و نتایج این پژوهش حاکی از آنست که فرزندان طلاق بنا بر نتایج تحقیق محققان ، از لحاظ رشد عاطفی : افسرده و گوشه گیر ، بی اعتماد و بدبین ، دارای احساسات منفی زیاد بر والدین اشان ، عدم شرکت در امور اجتماعی مدرسه و فعالیت‌های فوق برنامه هستند . از لحاظ رشد اخلاقی : رفتارهای بزهکارانه نسبت به دیگر کودکان ، ایجاد ارتباط با گروههای ناسالم ، اعتیاد ، روابط اجتماعی ضعیف (فحش و ناسزاگویی نسبت به همسالان) و همچنین فرار از خانه را بیشتر تجربه می کنند . از لحاظ رشد جسمی : اختلالات جسمی ، سلامت جسمی پایین ، خودخوری و در طولانی مدت از تندرستی پایینی نسبت به کودکان عادی می باشند . از لحاظ رشد روانی نیز : دارای مشکلات روانی از جمله ناکامی ها ، نگرانی ، وحشت ، استرس و اضطراب ، ترس و خشم ، ناراحتی های نوروتیک ، ناامیدی و نگرانی از آینده می باشند. و همچنین از لحاظ رشد عملکردی این نوع کودکان از کارکرد مطلوب اجتماعی و عزت نفس پایین ، و همچنین از پیشرفت تحصیلی ضعیفی برخوردارهستند . بنابراین این پیامدها بنا به دلایل آسیب پذیری پنهان در کشور ، از حساسیت بسیار بالایی برخوردار بوده و لازم است توجه ویژه ای از طرف مسئولین به این مقوله افکنده شود تا شاید در جهت جبران این آسیب ها اندیشه ای خاص و تمهیدات اصولی گردد.

فهرست مطالب:

چکیده
مقدمه
شرح و بسط مباحث
مبانی تئوریکی و عملی تحقیق
روش تحقیق
یافته های تحقیق
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات مبتنی بر نتایج
منابع و مآخذ

تعداد صفحات: ۱۱
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند