مقیاس گرایشهای اجتماعی مطلوب تجدیدنظر شده کارلو و همکاران (PTM-R)

سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۲۵
هدف: سنجش رفتارهای اجتماعی مطلوب
زیر مقیاس ها: رفتارهای اجتماعی مطلوب ناشناس (گمنام) – رفتارهای اجتماعی مطلوب نوعدوستانه و جمعی – رفتارهای اجتماعی مطلوب هیجانی – رفتارهای اجتماعی مطلوب در موقعیت بحرانی و اضطراری – رفتارهای اجتماعی مطلوب متابعت آمیز
سازندگان پرسشنامه: کارلو و همکاران
معرفی آزمون: دارد
مبانی نظری: دارد
نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی: دارد (ایرانی و خارجی)
پایایی: دارد (ایرانی و خارجی)
هنجاریابی: دارد
مقاله: دارد (رایگان)
منبع: دارد
سال انتشار: ۲۰۰۳
تعداد صفحات: ۱۲
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند