پایان نامه بررسی ارتباط استرس با عملکرد تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه

آگوست 23, 2015

استرس در سلامت روانی و جسمانی افراد تاثیر قابل توجهی دارد بدین صورت که آسیب های روانی و اجتماعی متعددی را برای فرد بوجود می آورد. دانش آموزان در مراحل تحصیلی خود همواره با عوامل استرس زا مثل امتحان و سوال و جواب معلم و … مواجه می شوند که موقعیتهای ناشناخته ای را پیش روی دانش آموزان به همراه دارد که استرس زیادی را برآنها وارد می سازد. موقعیتهای یادگیری ایجاب می کند تا دانش آموزان خود را با عوامل استرس سازگار نموده تا بهره کافی را از یادگیری ببرند و در نهایت به عملکرد مطلوب تحصیلی برسند. با توجه به اهمیت موضوع بویژه در بین نوجوانان در مقاطع تحصیلی متوسطه که با تغییرات جسمی و روانی همراه است ، این پژوهش با هدف تعیین ارتباط استرس با عملکرد تحصیلی دانش آموزان مدارس متوسطه صورت گرفت که روش تحقیق آن توصیفی و از نوع پیمایشی است. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه‌ استاندارد استرس کوهن (۱۹۸۳) استفاده شد و همچنین برای سنجش عملکرد تحصیلی دانش آموزان ، معدل نمرات دانش آموزان در طول سال تحصیلی در نظر گرفته شد . در این پژوهش علاوه بر آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد، جداول و نمودار‌ها ، در بخش آمار استنباطی ازآزمون های t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. بدین صورت که برای بررسی سنجش تفاوت بین میزان عملکرد و نیز میزان استرس دانش آموزان دختر و پسر از آزمون t مستقل و برای سنجش ارتباط بین استرس با عملکرد تحصیلی دانش آموزان از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و در نهایت برای تجزیه و تحلیل عملیات آماری تحقیق از نرم‌ افزار آماری SPSS استفاده شد.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: مقدمات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
سوالات تحقیق
تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
استرس
مفهوم استرس
تعریف استرس
تاریخچه استرس
نشانه ها و علایم استرس
منابع استرس
دیدگاه شناختی استرس
استرس و پاسخ فیزیولوژیکی
مراحل استرس
آموزش استرس
کنار آمدن با استرس
چند راه حل برای کاهش استرس
پیشگیری از استرس
درمان استرس
مقابله با استرس ادراک شده
مفهوم یادگیری
سبک های یادگیری
نظریه های یادگیری
عوامل موثر بر یادگیری
یادگیری و دانش آموز
درمان اختلالات یادگیری
علل بروز اختلالات یادگیری
پیشرفت تحصیلی
عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی
پیشینه تحقیق
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
روش تحقیق
جامعه و نمونه آماری
ابزارهای اندازه گیری تحقیق
پرسشنامه تحقیق
روش های آماری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
تحلیل های توصیفی
جنسیت دانش آموزان
سن دانش آموزان
تحلیل های استنباطی
سوالات تحقیق
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه
یافته ها و بحث و نتیجه گیری
پیشنهادهای برخاسته از تحقیق
پیشنهادات برای تحقیقات آتی
منابع
ضمایم
فهرست جداول
جدول ۱-۴- توصیف جنسیت دانش آموزان
جدول ۲-۴- توصیف سن دانش آموزان
جدول ۳-۴- محاسبه تفاوت استرس دانش آموزان پسر و دختر
جدول ۴-۴- محاسبه تفاوت عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر
جدول ۵-۴- شاخص های توصیفی مربوط به متغیرهای استرس و عملکرد تحصیلی
جدول ۶-۴- ارتباط استرس با عملکرد تحصیلی دانش آموزان
فهرست شکلها و نمودارها
نمودار ۱-۴- توصیف جنسبت دانش آموزان
نمودار ۲-۴- توصیف سن دانش آموزان

سطح پایان نامه: کارشناسی
تعداد صفحات: ۹۶
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند

اطلاعیه مهم

کاربر گرامی در صورتی که در خرید مشکل داشتید از طریق زیر با ما تماس بگیرید

تلفن: ۰۹۱۴۷۵۰۳۳۱۷ (تلگرام یا تماس)