پایان نامه بررسی تاثیر تغذیه صحیح در یادگیری دانش آموزان مقطع متوسطه دخترانه

آگوست 23, 2015

به طور کلی هر موجود زنده برای رشد و نمود و ادامه زندگی و انجام اعمال حیاتی لازم احتیاج به جذب مرتب موادی دارد که بنام غذا خوانده می شود . وضعیت تغذیه دانش آموزان در مدارس از دیر باز مورد توجه اندیشمندان علم تغذیه است زیرا این گروه از افراد جامعه آینده سازان مملکت هستند و مسائل مربوط به سلامتی آنها همیشه مورد توجه بوده است.
تحقیق حاضر به بدنبال ، بررسی تاثیر تغذیه صحیح در یادگیری دانش آموزان مدارس مقطع متوسطه دخترانه بود. این تحقیق توصیفی و به روش میدانی انجام گرفت ؛ بدین منظور ۲۰ نفراز دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در جامعه مورد مطالعه به عنوان نمونه در این تحقیق شرکت کردند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده در این تحقیق ، پرسشنامه محقق ساخته بود. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق هم از طریق آمار توصیفی با استفاده از spss و Excel انجام گرفت .
نتایج یافته ها :
۱- این تحقیق نشان داد که وضعیت اقتصادی در یادگیری دانش آموزان مدارس مقطع متوسطه دخترانه تاثیر خیلی زیادی دارد.
۲- این تحقیق نشان داد که نوع غذای مصرفی در یادگیری دانش آموزان مدارس مقطع متوسطه دخترانه تاثیر زیادی دارد.
۳- صرف وعده های غذایی در یادگیری دانش آموزان مدارس مقطع متوسطه دخترانه تاثیر خیلی زیادی دارد.
۴- تغذیه از طرف مدرسه در یادگیری دانش آموزان مدارس مقطع متوسطه دخترانه تاثیر زیاد و خیلی زیادی دارد.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
سوالات تحقیق
تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
تعریف تغذیه
تعریف تغذیه صحیح و کامل
تعریف غذا
تقسیم بندی مواد غذایی
غذاهای آلی
غذاهای معدنی
عزت اجتماعی و خوراکی ها
اثرات مواد غذایی بر حالات روحی و روانی
یادگیری دانش آموزان
تعریف یادگیری
تقسیم بندی نظریه های یادگیری
آموزش
تأثیر تغذیه بر یادگیری دانش آموزان
سوء تغذیه و تاثیر آن بر یادگیری دانش آموزان
کم خونی ناشی از فقر آهن و اثرات آن بر قدرت فراگیری
پنج توصیه غذایی برای افزایش هوش
پیشینه تحقیق
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه
رو تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
ابزار جمع آوری داده ها
روش های آماری
تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
مقدمه
آزمون سوالها
فصل پنجم: خلاصه تحقیق، بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه تحقیق
یافته های تحقیق
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادهای برخاسته از تحقیق
منابع
پیوست
فهرست جداول
جدول ۴-۱- توصیف تأثیر وضعیت اقتصادی در یادگیری دانش آموزان مدارس مقطع متوسطه دخترانه
جدول ۴-۲- توصیف تأثیر نوع غذای مصرفی در یادگیری دانش آموزان مدارس مقطع متوسطه دخترانه
جدول ۴-۳- توصیف تأثیر صرف وعده های غذایی در یادگیری دانش آموزان مدارس مقطع متوسطه دخترانه
جدول ۴-۴- توصیف تأثیر تغذیه از طرف مدرسه در یادگیری دانش آموزان مدارس مقطع متوسطه دخترانه
فهرست شکلها و نمودارها
نمودار ۴-۱- توصیف تأثیر وضعیت اقتصادی در یادگیری دانش آموزان مدارس مقطع متوسطه دخترانه
نمودار ۴-۲- توصیف تأثیر نوع غذای مصرفی در یادگیری دانش آموزان مدارس مقطع متوسطه دخترانه
نمودار ۴-۳- توصیف تأثیر صرف وعده های غذایی در یادگیری دانش آموزان مدارس مقطع متوسطه دخترانه
نمودار ۴-۴- توصیف تأثیر تغذیه از طرف مدرسه در یادگیری دانش آموزان مدارس مقطع متوسطه دخترانه

سطح پایان نامه: کارشناسی
تعداد صفحات: ۶۸
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند

اطلاعیه مهم

کاربر گرامی در صورتی که در خرید مشکل داشتید از طریق زیر با ما تماس بگیرید

تلفن: ۰۹۱۴۷۵۰۳۳۱۷ (تلگرام یا تماس)