پایان نامه بررسی رابطه درک و فهم مطالب خواندنی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی تحصیلی در درس ریاضی

آگوست 23, 2015

با آغاز تحصیل، کودکان با دو تکلیف عمده ی یادگیری مواجه می شوند: یکی ادامه دادن به روند اجتماعی شدنشان و دیگری آموختن پاسخ به نمادهایی است که محیط را بصورت خلاصه ای از تصاویر، اعداد، طرح ها و نوشته ها معرفی می کنند. مورد اخیر یک تکلیف ذهنی خواندن، درک کردن و نوشتن است و بسط و توسعه و تکمیل آن چیزی است که تا به حال بطورشفاهی آموخته اند (گانیه، ترجمه نجفی زند، ۱۳۶۸).
شعاری نژاد (۱۳۶۲) به نقل از اسکینر می گوید: یک نظام تربیتی مؤثر را نمی توان پی ریزی کرد مگر اینکه دو فرآیند ” یادگیری ” و ” تدریس ” کاملاً شناخته و فهمیده شوند.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت مسئله
اهداف تحقیق
سوالات تحقیق
تعاریف واژگان کلیدی
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
توانایی درک مطلب
چگونه درک مطلب خود را افزایش دهیم؟
با تمرکز و توجه کامل مطالعه کنید
مکان مطالعه
روش مطالعه
یادآوری پیش آموخته ها و تجربیات قبلی دانش آموز
شیوه کلاسداری و روش تدریس معلم
شرایط و موقعیت یادگیری
نقش انگیزش و هدف در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و یادگیری آنها
تمرین و تکرار
آمادگی
خودگردانی و موفقیت تحصیلی
فهم مطلب و ریاضیات
استنتاجات و خلاصه مطالب
فصل سوم: روش شناسی
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
ابزار تحقیق
تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
آزمون سوالها
توصیف گویه های سوالات تحقیق
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه تحقیق
یافته های تحقیق
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادهای برخاسته از تحقیق
پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
منابع و مآخذ

سطح پایان نامه: کارشناسی
تعداد صفحات: ۷۴
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات پیشرفت تحصیلی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات پیشرفت تحصیلی

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند