پایان نامه بررسی رابطه مشخصه های کارآفرینی و تمایل به کسب و کار در بین دانشجویان

آگوست 24, 2015

کارآفرینی در طی ۳۰ سال گذشته به یک رفتار اجتماعی مطلوب تبدیل شده، به طوری که امروزه هدف بسیاری از کشورها، برنامه ریزی برای توسعه آن به عنوان یک تغییر اجتماعی است. ترویج کارآفرینی حداقل به دو دلیل، مسأله اصلی سیاستگذاران است: «تأثیر اقتصادی» و «ایده کارآفرینان به عنوان عاملان تغییر، رشد و نوآوری» بر این اساس امروزه هدف بسیاری از دانشگاه های معتبر جهان، مانند دانشگاه هاروارد، دانشگاه کلمبیا و دانشگاه ملی سنگاپور، پرورش دانشجویان کارآفرین از طریق برگزاری دوره های آموزشی کارآفرینی و انجام پژوهش در این زمینه است. در این راستا آموزش کارآفرینی از داغترین موضوعهای علمی در دانشکده های کسب و کار و مهندسی شده است. برای مثال، تعداد دانشکده هایی که در ایالات متحده به آموزش کارآفرینی می پردازند در طی ۲۰ سال گذشته از ۱۲ دانشکده به ۱۶۰۰ دانشکده افزایش یافته است.
البته بخش اعظمی از تحقیقات انجام شده درباره کارآفرینی به مقوله ویژگی های شخصیتی کارآفرینان اختصاص یافته است. گارتنر در طی مطالعه ای گسترده، ۳۲ پژوهش را در زمینه ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان، بررسی کرد. رویکرد صفات یا ویژگی های شخصیتی، گرچه با مفروضات نادرستی شکل گرفت، ولی کماکان در رویکردهای بعدی، مانند رویکرد رفتاری به شکل دیگری خود را نمایان ساخت. به هر حال آنچه رویکرد صفات مشخصه کارآفرینی به درستی تشخیص داد این بود که ویژگی های شخصیتی هستند که کارآفرینان را از غیر کارآفرینان متمایز می سازند. اما باید توجه داشت که این ویژگی شخصیتی نیز مانند سایر رفتارهای کارآفرینانه، از قبیل نحوه ایجاد و راه اندازی کسب و کار، قابل آموزش و یادگیری است. از این رو، به قول پیتر دراکر، کارآفرینی رفتار است و مبتنی بر تئوری، و نه بر الهام و اشراق.
به هر حال، مطالعات اندکی در زمینه گرایش کارآفرینان دانشجویان دانشگاه ها به عنوان یک منبع بالقوه کارآفرینی انجام شده است. گرایش و دانش کارآفرینی دانشجویان، احتمالاً تمایل آنها به راه اندازی کسب و کارشان را در آینده شکل می دهد. این نوع مطالعه همچنین دانشگاه ها و سایر موسسان را برای توسعه برنامه های آموزشی پایدار جهت ترویج کارآفرینی کمک خواهد کرد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسأله تحقیق
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
سوالات تحقیق
متغیرهای موجود در تحقیق
تعاریف مفهومی و عملیاتی
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
تعاریف کارآفرینی
تاریخچه کارآفرینی در ایران
تاریخچه کارآفرینی در جهان
مفهوم و اهمیت کارآفرینی
روند تکاملی مفهوم کارآفرینی و ارائه تعاریف گوناگون از مفهوم کارآفرینی
پنج ویژگی برجسته کارآفرینان
پیشینه تحقیق
تحقیقات داخلی
تحقیقات خارجی
عوامل موثر بر کارآفرینی
کارآفرین کیست؟
وجوه مشترک کارآفرینان
صفات اشخاص کارآفرین
وظایف کارآفرین
انگیزه های مهم کارآفرینی
سرچشمه کارآفرینی
نقشهای کارآفرینان در جامعه
عمده ترین دلایل بیکاری و عدم اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری تحقیق
ابزار اندازه گیری، اعتبار و روایی آن
روش های آزمون فرضیه ها
پرسشنامه ویژگی های شخصی نمونه ها
پرسشنامه ارزیابی مشخصه های کارآفرینی
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
نتایج
مقدمه
یافته ها
یافته های جمعیت شناختی
یافته های توصیفی
یافته های استنباطی
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه
نتیجه گیری
محدودیت ها
پیشنهادات
منابع

سطح پایان نامه: کارشناسی
تعداد صفحات: ۷۱
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند