پایان نامه بررسی عوامل موثر بر توسعه صادرات در بنگاههای کوچک و متوسط

سپتامبر 4, 2015

امروزه در اکثر کشورهای جهان، صنایع کوچک و متوسط از جنبه‌ های مختلف اجتماعی، تولید صنعتی و ارائه خدمات در حال نقش آفرینی هستند. در بسیاری از این کشورها، این صنایع تأمین کنندگان اصلی مشاغل جدید، مهد تحول و نوآوری و پیشرو در ابداع فن ‌آوری های جدید هستند. این صنایع با صادرات قابل توجه خود نقش موثری در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می ‌کنند. به علاوه شدت یافتن رقابت جهانی، افزایش بی اطمینانی و تقاضای فزاینده برای محصولات متنوع، باعث شده است که استقبال از این صنایع بیشتر شود. تحقیق حاضر نشان می دهد که حرکت به سمت صنایع کوچک و متوسط نه تنها امری بهینه و سود آور می باشد، بلکه در شرایط فعلی کشور امری لازم و ضروری است.
این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر توسعه صادرات در بنگاه های کوچک و متوسط صنایع غذایی انجام گرفته است. جامعه اماری مورد نظر شرکتهای کوچک و متوسط می باشند که در صنایع غذایی فعالیت دارند و بدلیل در دسترس بودن، کل جامعه اماری مورد مطالعه و سر شماری قرار گرفت که این خود بر اعتبار نتایج تحقیق می افزاید. در این راستا پنج فرضیه به شکل زیر تدوین شده و مورد آزمون قرار گرفت:
۱- موانع رویه ای بر توسعه صادرات تاثیر دارد.
۲- سطح رقابت در بازار داخلی بر توسعه صادرات تاثیر دارد.
۳- اندازه شرکت بر توسعه صادرات تاثیر دارد.
۴- بسته بندی بر توسعه صادرات تاثیر دارد.
۵- مهارت مدیر در زبان خارجی بر توسعه صادرات تاثیردارد.
روش تحقیق پیمایشی و ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه می باشد که شامل ۵۰ سوال (۶ سوال در خصوص مسائل شناختی و ۴۴ سوال در خصوص متغیر های وابسته و مستقل) است. روایی آن به طور صوری و پایایی از روش آلفای کرونباخ ۷۹ درصد بدست امده است . برای محاسبه این ضریب از نرم افزار SPSS استفاده گردید . برای آزمون فرضیات تحقیق، روش آماری مورد استفاده آزمون کای دو می باشد. هدف اصلی در این آزمون ها وجود یا عدم وجود رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق در قالب فرضیات ارائه شده می باشد.
بر اساس نتایج حاصل از این ازمون، موانع رویه ای، سطح رقابت در بازار داخلی، اندازه شرکت، بسته بندی و توانایی مدیر در زبان خارجی رابطه معنی داری با توسعه صادرات دارند.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
سازمان مطالعه
موضوع تحقیق
اهمیت موضوع تحقیق
سابقه موضوع تحقیق
فرضیه های تحقیق
مدل تحلیلی تحقیق
اهداف تحقیق
روش تحقیق
قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی
قلمرو زمانی
قلمرو مکانی
تعریف واژه ها و اصطلاحات
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
مقدمه
تعریف بنگاههای کوچک و متوسط
طبقه بندی موانع صادرات
موانع داخلی صادرات
موانع مربوط به شرکت
موانع مربوط به محصول
موانع خارجی صادرات
موانع مربوط به صنعت
موانع مربوط به بازار صادرات
موانع مربوط به محیط کلان
مدل های تصمیم صادرات
مورد کاوی نقش صنایه کوچک و متوسط در توسعه
صنایع کوچک و متوسط در کشور ایتالیا
صنایع کوچک و متوسط در کشور اندونزی
صنایع کوچک و متوسط در کره جنوبی
صنایع کوچک و متوسط در مالزی
بررسی و تبیین جایگاه صنایع کوچک و متوسط در کشور ایران
سیاست توسعه صادرات یا جایگزینی واردات
ویژگی های سیاست توسعه صادرات در مقایسه با جایگزینی واردات
ویژگی های سیاست جایگزینی واردات در مقایسه با توسعه صادرات
مشکلات سیاسی جایگزینی واردات
صنایع غذایی
تعریف صنایع غذایی
صنایع تبدیلی غذایی کشاورزی
اهمیت صنایع تبدیلی
صنایع غذایی و اهمیت آن در اقتصاد ایران
اطلاعات عمومی استان مورد مطالعه
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
فرصیه ها و متغیرهای تحقیق
ابزار گردآوری داده ها
روش تجزیه و تحلیل داده ها
روایی و پایایی پرسشنامه
مشکلات و تنگناهای تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه
تجزیه و تحلیل توصیفی اطلاعات
توصیف میزان تحصیلات جامعه آماری
توصیف سابقه خدمتی جامعه آماری
توصیف نسبت جنسیت جامعه آماری
توصیف سمت سازمانی جامعه آماری
توصیف میزان سن پاسخ دهندگان در جامعه آماری
توصیف وضعیت حقوقی شرکتها
تجزیه و تحلیل توصیفی سوالات
جمع بندی نهایی
تجزیه و تحلیل استنباطی و آزمون فرضیه ها
جمع بندی نهایی فرضیه ها
فصل پنجم: نتیجه گیری
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع
پیوست

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۱۹۰
فرمت فایل: word

490,000.00 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند