پایان نامه بررسی میزان انگیزه تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه و عوامل موثر بر آن

سپتامبر 3, 2015

یکی از عوامل عمده موثر در فعالیت انسان داشتن انگیزه و قصد و هدف خاص برای آن رفتار می باشد. از این نقطه نظر انگیزه عامل اساسی در مقوله آموزش و پرورش از لحاظ تحصیلی است. انگیزه افراد را وادار به تحصیل به شکل های گوناگون می کند. با توجه به تفاوت و شدت انگیزه است که نوع، جهت و شکل فعالیت در حوزه تحصیل مشخص می شود، گو اینکه، متغیرهای دیگری نیز در این بحث می تواند دخیل باشد. ولی در ابعاد روانی خود انگیزه نقش اساسی دارد. قسمت عمده انگیزه به عامل شکل دهنده آن یعنی انگیزش بستگی دارد. روانشناسان انگیزش را تغییر، عامل یا مفهومی فرض می کنند که می تواند بعضی از رفتارها را تبیین کند، با وجود این، انگیزه قابل مشاهده نیست و یک سازه فرضی تلقی می شود. استنتاج انگیزه ها از رفتار و اعمال مشکل است و مهم این است که انگیزش چه تأثیری دارد و چه می کند. با این وصف، معلم می تواند با بررسی های و مشاهدات مستقیم با دانش آموزان از ایجاد انگیزش آنها اطلاعاتی بدست آورد. (کدیور، ۱۳۷۹)
مفهوم انگیزش بطور سنتی برای تبیین و جهت فعالیت افراد بکار می رود (پروین، ۱۳۷۲). انگیزش دانش آموزان ممکن است هم از لحاظ شدت و هم از لحاظ جهت، متفاوت باشد. گیج و برلاینر انگیزش را به موتور (شدت) و فرمان (جهت) یک ماشین تشبیه کرده اند. (گیچ و برلاینر، ۱۳۷۱). از لحاظ تربیتی، انگیزش هم هدف است و هم وسیله. به عنوان هدف، ما از دانش آموزان می خواهیم نسبت به موضوع های مختلف علمی و اجتماعی علاقه کسب کنند. از این رو، تمام برنامه های درسی که در آنها حیطه عاطفی ملحوظ شده است دارای اهداف انگیزشی هستند. بعنوان وسیله، انگیزش مانند آمادگی ذهنی یا رفتارهای ورودی، یک پیش نیاز یادگیری به حساب می آید و تأثیر آن بر یادگیری و بوجود آوردن انگیزه یکی از امور بدیهی است (سیف، ۱۳۷۲).

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات
مقدمه
تعریف و بیان مسئله
ضرورت اجرای طرح یا اهمیت موضوع
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعاریف عملیاتی
فصل دوم: چهارچوب نظری و پیشینه مطالعاتی
بحث نظری
پیشینه مطالعاتی
فصل سوم: روش شناسی
روش یا روشهای تحقیق
ابزار گردآوری داده ها (پرسشنامه – مصاحبه و …)
تعریف جامعه آماری
شیوه نمونه گیری
حجم نمونه
شیوه اجرای تحقیق
روشها و تکنیکهای آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل با ارائه دلایل علمی
روایی و اعتبار وسیله اندازه گیری
انواع متغیرهای طرح تحقیق
فصل چهارم: یافته های تحقیق
فصل پنجم: نتیجه گیری
خلاصه
نتایج و بحث
پیشنهادات
منابع
پیوست

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۱۰۵

490,000 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.