پایان نامه بررسی میزان سلامت اجتماعی دانشجویان

سپتامبر 5, 2015

سلامت فرد پایه و بنیان سلامت جامعه است و این دو آنچنان به هم وابسته اند که نمی توان بین آن ها حد و مرز قائل شد. وضعیت سلامت تک تک افراد جامعه به روش های گوناگون بر سلامت دیگران و عواطف آنها و همچنین شاخص های اقتصادی – اجتماعی جامعه اثر می گذارد. سلامت جوانان، یک اولویت اصلی در همه کشورها است. نیازهای سلامت جوانان در بستر تحولات اجتماعی در سطح جهانی و ملی گویای کاستی های چندی است و معمول است که در موضوع سلامت، به ابعاد جسمانی و فیزیکی سلامت بیشتر توجه شود، ولی ابعاد روانی و اجتماعی سلامت کم تر مورد توجه قرار می گیرد. (sergin & eliton,2000)
از سویی موضوع سلامتی دانشجویان یک مسأله حیاتی است که امروزه موجب چالشهای زیادی شده است. (Kadison & esnayder,2004)
اهمیت مسأله بویژه زمانی بیشتر می شود که برخی مطالعات نشان می دهند که مشکلات این قشر روند افزایشی دارد. مثلاً نتایج یک پژوهش طولی ۱۳ ساله نشان داد که امروزه دانشجویان نسبت به قبل به میزان بیشتری به مراکز مشاوره دانشگاهی مراجعه می کنند؛ به علاوه مشکلات آنها پیچیده تر شده است. (Benton,2003)
کشور ما هم با وجود کاستی های موجود، به خصوص در مناطق محروم، برای سلامت جسمی افراد گاه های مناسبی برداشته شده است اما آن چه فقدان آن، در تمام عرصه های کشور محسوس است، توجه ناکافی به ابعاد روانی و اجتماعی افراد است. این بی توجهی در عصر ارتباطات و جهانی شدن، موجب آسیب پذیری افراد در ابعاد روانی نظیر خودکشی، مصرف سیگار، فرار از خانه، افت تحصیلی و سایر آسیب های اجتماعی می شود که باید به آن ها توجه شود.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
هدف کلی تحقیق
اهداف جزئی تحقیق
پیشینه تحقیق
تحقیقات انجام شده در ایران
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
فصل دوم: ادبیات تحقیق
تعاریف مفاهیم
تاریخچه مفهوم سلامت
سلامت
سلامت اجتماعی
شاخص های عینی سلامت اجتماعی
متغیرهای دموگرافیک
دیدگاه ها و مبانی نظری
مدل تحلیلی
فرضیه های تحقیق
فصل سوم: فرایند تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار گردآوری داده ها
تعریف نظری سلامت اجتماعی
تعریف عملیاتی سلامت اجتماعی
روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: یافته های تحقیق
تجزیه و تحلیل داده ها
آمار توصیفی
آمار استنباطی
فصل پنجم: نتیجه گیری
جمع بندی و نتیجه گیری
محدودیت های تحقیق
پیشنهادات
فهرست منابع
منابع فارسی
منابع لاتین
ضمایم
پرسشنامه سلامت اجتماعی

سطح پایان نامه: کارشناسی
تعداد صفحات: ۶۱
فرمت فایل: word

490,000.00 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند