پایان نامه بررسی گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان

سپتامبر 5, 2015

یکی از مسایلی که پیوسته مورد نظر صاحب نظران علوم تربیتی و علوم اجتماعی و دست اندر کاران تعلیم و تربیت قرار گرفته مسئله اوقات فراغت است. تخصص درگستره حیات بیانگر مطلب است که در زندگی پر از فراز و نشیب انسان لحظه‌ها و اوقاتی وجود دارد که از اهمیت و حساسیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. اوقاتی که بستر مطلوبی است برای جریان نیکوی رشد شخصیت و اعتلای وجود و یا زمینه همواری است برای بروز اختلاف رفتاری، انحراف اخلاقی و بزهکاری اجتماعی، بدون تردید زمانی که از اوقات فراغت بحث به میان می‌آید، سخن از ارزشمندی این اوقات است اوقاتی سرنوشت ساز در کتاب زندگی که نیازمند اراده‌های استوار و اندیشه‌های خلاق است.

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت تحقیق
هدف کلی
اهداف جزیی
فرض ها یا سئوالهای ویژه تحقیق
تعریف عملیاتی و مفهومی واژه ها با اصطلاحات
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه
تعریف اوقات فراغت
رویکردهای مختلف در تعریف فراغت
زمینه های تاریخی اوقات فراغت
ویژگی های فراغت در عصر حاضر
کارکردهای اوقات فراغت
عوامل موثر بر نحوه گذران فراغت
تأثیر فردی و خانوادگی بر مشارکت در امور فراغت
موقعیت و شرکت در فعالیت های فراغتی
اوقات فراغت از دیدگاه اسلام
تاریخی مربوط به نحوه گذران اوقات فراغت در ایران
اوقات فراغت بعد از اسلام
اوقات فراغت و بهداشت روانی
فراغت و خلاقیت
فراغت و توسعه مهارتهای شناختی
اوقات فراغت و تقویت مهارت های حس – حرکتی و فعالیت های ورزشی
نهادهای اجتماعی و اوقات فراغت
نقش خانواده در گذران اوقات فراغت
نقش مدرسه در گذران اوقات فراغت
نقش دولت در گذران اوقات فراغت
مروری بر پژوهش های پیشین
فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه
روش تحقیق
جامعه و نمونه آماری
ابزار اندازه گیری
پرسشنامه اوقات فراغت
روش آماری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
آمار توصیفی
آمار استنباطی
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
پیشنهادها و محدودیت ها
منابع و مآخذ
ضمایم

سطح پایان نامه: کارشناسی
تعداد صفحات: ۷۶
فرمت فایل: word

490,000.00 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند