پایان نامه حجاب و سلامت روانی خانواده

آگوست 24, 2015

عنوان این تحقیق «حجاب و سلامت روانی خانواده» می باشد و هدف از این تحقیق و تدوین آن توجه به ابعاد اجتماعی- سیاسی، فرهنگی، اقتصادی- معنوی حجاب می باشد.
با بررسی موضوع حجاب و سلامت روانی خانواده، ( در میان ادیان الهی، حجاب بعد از اسلام و قبل از اسلام ) می توان دریافت که حجاب در تمامی زمان‌ ها و دین‌ ها وجود داشته و رواج پیدا نموده است.
روش به کار رفته در تدوین تحقیق از نوع مسئله محوری می باشد که با روش جمع‌ آوری اطلاعات کتابخانه ‌ای و به صورت فیش برداری انجام شده و تحقیق به اعتبار موضوع و ماهیت دینی و اخلاقی است.
منابع مهمی که در انجام تحقیق از آن‌ ها استفاده نموده‌ ام عبارتند از:
۱- مسئله حجاب (دکتر مرتضی مطهری)
۲- حجاب در عصر ما (محمدرضا اکبری)
۳- پوشش زن در گستره تاریخ (طیبه پارسا)
بدون تردید به لحاظ نقش مهم و حساسی که حجاب در سلامت روانی زنان دارد این مسأله مورد توجه قرآن و اسلام قرار گرفته است زیرا در این اسلام به بهداشت و سلامت روانی افراد اهمیت بسیاری داده شده و حتی نتیجه نهایی بندگی خدا رسیدن به نفس مطمئن و آرامش روحی و روانی می داند.
اهمیت و ضرورت این موضوع تا آن جایی است که می توان آن را از جنبه‌ های مختلفی مورد بررسی قرار داد.
اسلام برای انسان از آن جهت که انسان است خواه مرد یا زن اهمیت خاصی قائل است و معتقد است که ارجمندی و کرامت هر انسانی بسته به کمالات معنوی و خردمندی و پرهیزگاری و انجام کارهای خیر اوست. هر عملی و کرامت انسانی را خدشه‌ دار می نماید به مرتبه حیوانیت تنزل می دهد، این عمل ناپسند بوده و برای انجام هر یک کیفر متناسب مقرّر گردیده است.
حجاب بند محکمی بر پای پلید شهوت است و حیا، عفت، ستر و پوشش تدبیری است که خود زن با یک نوع ابهام برای گران‌ بها کردن خود و حفظ موقعیت خود در برابر مرد به کار برده است و شکی نیست هر چیزی که موجب تحکیم پیوند خانواده و سبب صمیمیت فرد، جامعه و زوجین گردد برای کانون خانواده مفید است و در ایجاد آن به زندگی فرد و جامعه زیان می رساتند و باید با آن مبارزه کرد.
گوهر حجاب باعث می شود زن ارزش واقعی خود را به دست آورد. رواج دادن حجاب باعث می شود مردان بیشتر به طرف زنان خود متمایل شوند و خانواده متلاشی نشود.
حجاب در اسلام از یک مساله کلی ‌تر و اساسی ‌تر ریشه می گیرد و آن این است که اسلام می خواهد انواع التذاذهای جنسی در محیط خانوادگی و از مجرای ازدواج قانونی صورت نمی ‌گیرد را بیابد و اجتماع صرفاً برای کار و فعالیت باشد.
بنابراین تحقیق مذکور علاوه بر کلیات به ۶ فصل و هر فصل شامل قسمت‌ هایی است که به قرار زیر تقسیم بندی شده است.
فصل اول، با عنوان «واژه‌ حجاب و تاریخچه‌ ‌آن» که در قسمت الف واژه حجاب در لغت و اصطلاح مورد بررسی شده و در قسمت ب تاریخچه‌ حجاب در ادیان الهی (زرتشت و یهود و مسیحیت، قبل از اسلام و بعد از اسلام) بررسی شده است.
فصل دوم، با عنوان اهمیت حجاب از دیدگاه قرآن و روایت که شامل ۲ قسمت الف، حجاب در قرآن و قسمت ب، حجاب در روایات مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل سوم، با عنوان فلسفه حجاب که شامل ۲ قسمت می ‌باشد که در قسمت الف، فلسفه‌ حجاب در ابعاد مختلف و قسمت ب، فلسفه‌ حجاب در قرآن مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل چهارم، با عنوان بررسی آثار حجاب در سه قسمت که قسمت الف، شامل آثار دنیوی حجاب و آثار معنوی و اخروی آن و قسمت ب، شامل آثار بی ‌حجابی و راه‌ های مقابله با بد‌حجابی می ‌باشد.
فصل پنجم، با عنوان کشف حجاب، دیدگاه، انگیزه با زیر مجموعه ‌های دلایل و تاریخچه‌ کشف حجاب و اعلام رسمی رفع حجاب و انگیزه آن – سه اصل ضروری رفع کشف حجاب.
فصل ششم، با عنوان پرسش – پاسخ و شبهات – نظر بزرگان دین در مورد بدحجابی مورد بررسی قرار گرفته است.

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات تحقیق
تعریف و تبیین موضوع
ضرورت و اهمیت پژوهش
پیشینه ی پژوهش
سوالات تحقیق
مشکلات تحقیق
روش تحقیق
تعریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی
فصل دوم: واژه حجاب و تاریخچه آن
الف) واژه حجاب
حجاب در لغت
حجاب در اصطلاح
ب) تاریخچه حجاب
حجاب در ادیان الهی
حجاب در زرتشت
حجاب در شریعت یهود
حجاب در مسیحیت
حجاب قبل از اسلام
حجاب بعد از اسلام
فصل سوم: اهمیت حجاب از دیدگاه قرآن و روایات
الف) حجاب در قرآن
حجاب حکم قرآنی
آیات حجاب
اولین آیه حجاب
دومین آیه حجاب
شأن نزول آیه حجاب
استثناء ها (وجه وکفین) از حکم حجاب
فلسفه ی استیذان
حکم حجاب برای زنان سالخورده
ب) حجاب در روایات
حجاب از دیدگاه پیامبر (ص) و ائمه (ع)
پیامبر (ص)
امام صادق (ع)
امام علی (ع)
حضرت زهرا (س) و مسأله حجاب
حضرت زینب (س) و الگوی حجاب
فصل چهارم: فلسفه حجاب
الف) فلسفه حجاب در ابعاد مختلف
حجاب حفظ ارزش ها
حجاب و امنیت
حجاب عامل استحکام خانواده
حجاب و نقش آن در سلامت اجتماعی و آرامش روانی
حجاب و نقش آن در استواری اجتماع
ب) فلسفه حجاب در قرآن
حجاب حق الهی
فلسفه پوشش در اسلام
چادر – حجاب برتر
فصل پنجم: آثار حجاب
آثار دنیوی حجاب
آثار معنوی حجاب
آثار روحی روانی
آثار خانوادگی
آثار فردی – اجتماعی
جلوگیری و پیشگیری از توطئه های استعمارگران
حفظ امنیت زن
جلوگیری از ابتذال و انحطاط زن
آثار اقتصادی
تلاش و فعالیت بیشتر
آثار اخروی
آثار بی حجابی
علل بی حجابی و بدحجابی
ناآگاهی
تعلیم و تربیت نادرست
ضعف اعتقادی و ایمانی
غرب زدگی
بهره وری سود جویانه از زن
توطئه ی استعمارگران
راههای مقابله با بدحجابی
فصل ششم: کشف حجاب، دیدگاه، انگیزه
دلایل کشف حجاب
تاریخچه کشف حجاب
اعلام رسمی رفع حجاب از زنان
انگیزه های کشف حجاب
سه اصل ضروری رفع کشف حجاب
فصل هفتم: پرسش – پاسخ و شبهات
پرسش و پاسخ
شبهات مربوط به حجاب
استفتائات و نظر مراجع درباره حجاب
نظر بزرگان دین در مورد بی حجابی
نظر دانشمندان و فقیهان مسلمان و غیر مسلمان
پیشنهادها و توصیه های مربوط به حجاب
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

سطح پایان نامه: کارشناسی
تعداد صفحات: ۹۸
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند