پرسشنامه ابعاد اعتماد در بیان رابینسون

آگوست 25, 2015

تعداد گویه ها: ۶
هدف: ارزیابی اعتماد و ابعاد آن در سازمان های تجاری
زیر مقیاس ها: راستی – خیرخواهی – قابلیت پیش بینی
سازندگان پرسشنامه: رابینسون
معرفی آزمون: دارد
مبانی نظری: دارد
نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی: دارد (ایرانی و خارجی)
پایایی: دارد (ایرانی و خارجی)
مقاله: دارد (رایگان)
منبع: دارد
تعداد صفحات: ۵
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند