پرسشنامه ارتقای سطح زندگی پیاده شهری و تعاملات اجتماعی

ژانویه 23, 2016

تعداد گویه ها: ۵۶
هدف: ارزیابی ارتقای سطح زندگی پیاده شهری و تعاملات اجتماعی
زیر مقیاس ها: تنوع و جلوگیری از یکنواختی – ایمنی و امنیت – انعطاف پذیری – دسترسی و ارتباط / نفوذپذیری – آسایش و راحتی – نظافت و پاکیزگی – خوانایی – حفظ هویت – کارایی – فرم و کالبد – تمایز و تشخیص – سرزندگی و پویایی
معرفی آزمون: دارد
مبانی نظری: دارد
نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی: دارد (ایرانی)
پایایی: دارد (ایرانی)
مقاله: دارد (رایگان)
منبع: دارد
تعداد صفحات: ۸
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند