پرسشنامه ارزیابی شایستگی مدیران و رؤسا

آگوست 26, 2015

تعداد گویه ها: ۵۱
هدف: سنجش شایستگی مدیران و روسای سازمان ها
زیر مقیاس ها: مهارت های ارتباطی – تصمیم گیری – تشویق و نوآوری و تغییر – ارتباطات کاری – مهارت های رهبری – مهارت های حرفه ای – به کارگیری قابلیت های مثبت خود و دیگران – توسعه فعالیت های تیمی
نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی: دارد (ایرانی)
پایایی: دارد (ایرانی)
منبع: دارد
تعداد صفحات: ۷
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند